Hvordan bruker Røde Kors pengene i Ukraina?

Røde Kors har opplevd en utrolig giverglede til arbeidet for menneskene som er rammet av krigen i Ukraina. Tre måneder etter krigen eskalerte oppsummerer vi arbeidet så langt.

Publisert 3. juni 2022

Til nå har det norske folk og næringslivet gitt 260 millioner kroner. Fordelingen mellom private givere og næringsliv er omtrent 50/50. I tillegg har vi Norske myndigheter gjennom Utenriksdepartementet bidratt med 370 millioner kroner til det internasjonale hjelpearbeidet.

Overordnet er det allerede planlagt for å bruke cirka 500 millioner kroner til det internasjonale arbeidet. Og prognosene er at Røde Kors vil bruke nærmere 60 millioner kroner til det nasjonale arbeidet. Dette er midler i tillegg til det som allerede var planlagt før eskaleringen av krigen i Ukraina. 

Røde Kors sin operasjonelle støtte til ICRC og IFRC i Ukraina og naboland 

Norges Røde Kors har allerede sendt nødhjelpsforsendelser og utstyr til en verdi av mer enn 21 millioner kroner til Ukraina (ca. 50 metriske tonn). Utstyret har blitt sendt fra Norges Røde Kors sitt nødhjelpslager utenfor Oslo, til Den Internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sin logistikkhub i Ungarn, før det har blitt sendt videre inn i Ukraina av ICRC. 

Norges Røde Kors var tidlig på plass med nødhjelpsutstyr i Ukraina og allerede 18. mars var den første forsendelsen med medisinsk forbruksmateriale for å behandle krigsskadde på plass hos sykehus i Dnipro og Zhytomyr. Dette var et samarbeid med Helsedirektoratet i Norge.

Tidlig i krisen (15. mars) sendte også Norges Røde Kors utstyr for å bidra til å hjelpe internt fordrevne mennesker inne i Ukraina, der fokuset var å sørge for at folk fikk muligheter for å hvile og sove. Som en del av denne hjelpen sendte vi et større antall senger og sengetøy, tepper, aggregater, varmeapparater, etc.

Støtte til sykehus og førstehjelpsutstyr

Norges Røde Kors (samarbeid med ICRC og andre nasjonalforeninger) jobber for å støtte sykehus og helseinstitusjoner i Ukraina. Norges Røde Kors har til dette samarbeidet bidratt med utstyr til en verdi av i overkant av 11 millioner kroner. Dette arbeidet er pågående og vil støtte mange sykehus og helseinstitusjoner med forbruksmateriell, sykehusutstyr- og maskiner, og i noen tilfeller menneskelige ressurser.   

Et av de største fokusområdene for Norges Røde Kors når det gjelder nødhjelpsmateriell har vært, og er fortsatt, førstehjelpsutstyr. Behovene er store spesielt i områdene nære fronten i Ukraina, hovedsakelig for å behandle sårede. Norges Røde Kors har allerede bidratt med over 2.600 førstehjelpsskrin, bagger og sekker.

I løpet av juni vil Norges Røde Kors i tillegg bidra med 15.000 førstehjelpssekker med utstyr for å behandle større skader. Innholdet i disse sekkene er avtalt i samarbeid med ICRC og er spesialtilpasset de behov man har i Ukraina.

Hvordan bidrar Røde Kors i Norge med personell? 

Til sammen har det vært sendt 12 nødhjelpsdelegater. Den første delegaten fra Norges Røde Kors ankom Ukraina 1. mars. 8 av delegatene har jobbet for ICRC og 4 har jobbet for IFRC. Disse har bidratt med ekspertise innenfor blant annet helse og vann og sanitær.

Som en del av det bilaterale arbeidet med Ukraina Røde Kors er 4 personer blitt ansatt (den femte er under rekruttering) for å koordinere arbeidet med mobile helseenheter, hvor det er ansatt lokalt helsepersonell.  

Ukraina Røde Kors 

For å støtte Ukraina Røde Kors har Norges Røde Kors etablert et landkontor med tilstedeværelse i fylkene Khmelnytskyi og Ternopil drevet av fem internasjonale delegater og syv lokalansatte. Til sammen skal det etableres 24 mobile helseenheter. Et bredt nettverk av førstehjelpsfrivillige er under rekruttering og vil gis opplæring. De mobile helseklinikkene gir er helsetilbud til internt fordrevne i et område hvor folketallet har økt drastisk på grunn av konflikten. 

11 mobile helseteam er nå operative. 6 i Khmelnitskyi og 5 i Ternopil. 2.211 mennesker har fått helsehjelp så langt fra de mobile helseteam. I tillegg har teamene gitt psykososial støtte til 584 mennesker.

De vanligste helseproblemene våre team erfarer er hjerte- og karsykdommer, luftveisinfeksjoner og diabetes. I tillegg til de mobile helseklinikkene har Røde Kors sørget for transport av 11 internt fordrevne fra konfliktområder til trygge områder og/eller for helsetilsyn i Ternopil. Også førstehjelpsopplæring har blitt gjennomført for 177 internt fordrevne. Dette er viktig kunnskap når de vender tilbake til hjemstedene sine for å hjelpe folk der. 

I tillegg til helseprosjektet som Norges Røde Kors støtter direkte jobber Ukraina Røde Kors gjennom sine frivillige over hele landet, og er en viktig del av det humanitære innsatsen gjennom nødhjelpsinnsats og førstehjelp. 

Støtte til Appeller til ICRC og IFRC

Totalt har Norges Røde Kors overført 334 millioner kroner til IFRC og ICRC. 

IFRC søker om 550 millioner sveitsiske franc til sin nødhjelpsappell til humanitære aktiviteter i Ukraina og nabolandene. Norges Røde Kors har overført 24,8 millioner kroner til IFRC med øremerking til helse og vann, sanitær og hygiene. (5 millioner kroner fra egne innsamlede midler og 19,8 millioner kroner fra UD-midler (Norges Røde Kors mottok 20 millioner kroner av UD, inkludert administrative kostnader) 

Det har også blitt overført 79,2 millioner kroner til IFRC med øremerking på nabolandene. (79,2 millioner kroner UD-midler (Norges Røde Kors mottok 80 millioner kroner av UD inkludert administrative kostnader)) 

Ukraina-appellen til ICRC søker 150 millioner sveitsiske franc til humanitære aktiviteter i Ukraina. Denne appellen inkluderer organisasjonens opprinnelige budsjett for Ukraina på 73.574 millioner sveitsiske franc. Til denne appellen har Norges Røde Kors bidratt med totalt 230 millioner kroner (20 millioner fra egne innsamlede midler og 210 millioner UD-midler (det er ingen administrative utgifter på trepartsavtalen, som er en avtale mellom Norges Røde Kors, ICRC og UD).  

Hva gjør internasjonale Røde Kors? 

For Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er operasjonen i Ukraina en av de største i verden og det er nå 700 ansatte i landet. 

ICRC 

ICRC er til stede på 10 steder i Ukraina, og har operasjoner blant annet i Dnipro, Kyiv, Vinnytsia, Lviv, Poltava, Odessa, Donetsk og Luhansk. Hovedprioriteringer er vann og sanitær, levebrød og helse.  

Eksempler på helseaktiviteter:  

 • Over 3.000 tonn med nødhjelpsutstyr, mat og medisinsk utstyr er fraktet inn til Ukraina.
 • Har bidratt til evakueringen av flere hundre mennesker blant annet fra Mariupol og Sumy.
 • Mer enn 75 klinikker og sykehus har fått medisinsk utstyr.
 • 22.000 mennesker har fått insulin.
 • 94.000 har fått medisiner for å kunne fortsette behandling av kroniske sykdommer.
 • Flere enn 165.000 har fått helsehjelp fra ICRCs helseteam.
 • Jobber med å spore opp mennesker som har mistet kontakt med sine kjære i forbindelse med konflikten.
   

I tillegg har ICRC støttet lokale myndigheter i år reparert vannsystemer som nå gir rent vann til 8,8 millioner mennesker

IFRC 

Målet er å hjelpe 3,6 millioner mennesker med nødhjelp og på lengre sikt. Hjelpen går til mennesker i Ukraina, de som beveger seg over grensen til naboland (og tilbake) og de som har flyktet. Enslige mindreårige, kvinner og barn, familier med bare en voksen, eldre og mennesker med funksjonshemminger er de som prioriteres først. 

IFRC og Røde Kors-foreninger har utarbeidet en samlet plan tilsvarende 11,8 milliarder kroner. IFRC har en egen appell på 5,4 milliarder kroner som støtter opp under den overordnede planen.  

Hovedprioriteringene til IFRC er: 

 • Helse, vann og sanitær.
 • Kontantstøtte, levebrød og hjelp til husly/reparasjoner.
 • Beskyttelse og forebygging mot vold (særlig kjønnsbasert vold), seksuelle overgrep, trafficking, diskriminering og ekskludering.

Så langt har over 2 millioner mennesker fått hjelp fra IFRC og Røde Kors/Røde Halvmåne-foreninger. 

Norges Røde Kors vil fremover jobbe gjennom Ukraina Røde Kors, Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC). 

ICRC og IFRC lanserte 1. mars en felles appell på 250 millioner sveitsiske franc. 

Innsats i Norge

I Norge har det vært stor innsats for å hjelpe nyankomne ved mottak rundt i hele landet. I tillegg øker Røde Kors kapasiteten i mange av de allerede eksisterende aktivitetene, for å hjelpe nyankomne.

Røde Kors antar å bruke nærmere 60 millioner kroner i Norge til det nasjonale arbeidet. Dette er midler som kommer i tillegg til allerede planlagt aktivitet. For eksempel økes kapasiteten for norsktrening, fellesverk, treffpunkt, vennefamilie, BARK, flyktningguide og aktiviteter på asylmottak. Noen steder settes det også i gang akutte tiltak og økt lokal kapasitet.