Hender foldet rundt et lys

Røde Kors markerer Årets mørkeste dag

I dag er det 21. desember, vintersolverv og årets mørkeste dag. For mange betyr det at det nå går mot lysere tider. Men noen opplever alle dager som like mørke, uansett.

Lys opp for noen som trenger det på årets mørkeste dag!

Vi ønsker å benytte årets mørkeste dag til å rette oppmerksomheten mot de av oss som sliter med ensomhet. Oppfordringen er at vi alle kan gjøre noe og at alle kan utgjøre en forskjell i et annet menneskes liv.

Vi alle kan være den ene som spiller en stor betydning for den som er ensom og at den beste medisinen for et menneske er et annet menneske.

Bernt G. Apeland, generalsekretær Røde Kors

Julehøytiden kan for mange være en ekstra belastning. Ensomheten kan kjennes ekstra vond når mange andre har sine fellestradisjoner og er sammen. Da er det viktig å huske på at vi alle kan være den ene som spiller en stor betydning for den som er ensom og at den beste medisinen for et menneske er et annet menneske, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.
 
Røde Kors vil markere dagen rundt om i landet i morgentimene i dag oppfordre folk til å se seg litt rundt i sin omgangskrets om det er noen som kan være ensomme og kunne trenge litt ekstra oppmerksomhet.

Oslo Røde Kors markerer dagen ved Nationaltheatret fra kl.07.30

Gave fra Erlend Bratland

Erlend Bratland har gitt sangen ”Run” i gave til Røde Kors og alle inntektene fra streaming går til Røde Kors.

I videoen kan du se både frivillige i Røde Kors og deltakere ved Røde Kors sitt tilbud for eks.fanger, Tilbakeføringssenteret.

Erlend Bratland sanger og artist med lysende hjerte i hånden
Erlend Bratland. Foto: Martin Giæver/Røde Kors

Bakgrunn:

Unge og eldre rammes oftere enn andre av ensomhet. 30 prosent av eldre over 75 år sier at de opplever å være ensomme. Blant unge er tallet økende. I Ungdatas undersøkelse blant elever i ungdomsskole og videregående skole sier 19 prosent at de er ensomme. Men det er store geografiske forskjeller, og forskjell på jenter og gutter i denne sammenheng. Les mer om Ungdatas undersøkelse om ensomhet blant unge her.