Ikar

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

IKAR arbeider for å styrke og utvikle det internasjonale fjellredningsarbeidet.

IKAR (Den internasjonale fjellredningskommisjonen) er et internasjonalt redningsfaglig forum hvor organisasjoner/etater innen alpin fjellredning innhenter og utveksler erfaringer innen sine fagområder. Gjennom deltakelse på IKAR konferansen blir redningstjenesten oppdatert på ny internasjonal kunnskap innen alpin fjellredning i tillegg til at man blir oppdatert på nyheter innen utvalg og bruk av redningsutstyr.

Norges representant i IKAR

Røde Kors Hjelpekorps ble medlem i IKAR i 1974 og har siden vært et A-medlem. Organisasjonen stiller med medlemmer med høy kompetanse innen alle IKARs fagområder, og har hvert år sendt delegater til de fire kommisjonene i IKAR; bakkeredning, skredredning, luftredning og legekommisjonen.

Siden kravet til å være et A-medlem er å kunne stille med delegater i alle kommisjonene, har Røde Kors Hjelpekorps hatt mandatet til å være Norges representant i IKAR. IKAR-delegatene forplikter å formidle erfaringer som kommer fram under IKARs høstkonferanse og vårmøtet i sine hjemland. Disse kommisjonserfaringer formidles til den norske redningstjenesten på IKAR ettermøtet som årlig har vært arrangert hos Norges Røde Kors etter IKARs høstkonferanse. Til dette møtet blir alle aktuelle aktører innen den norske redningstjenesten invitert.

IKAR høstkonferanse arrangeres 19. - 22. oktober 2016 i Bulgaria.

IKAR-ettermøte

IKAR-ettermøte arrangeres alltid i uke 46. I 2016 avholdes møtet torsdag 17. og fredag 18. november hos Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7 i Oslo. 

Kontaktperson IKAR
Heidi Vigerust
E-post
heidi.vigerust@redcross.no
Telefon
22 05 41 04

Du kan lese mer om IKAR på deres egne nettsider.