Ikar

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

IKAR arbeider for å styrke og utvikle det internasjonale fjellredningsarbeidet.

IKAR (Den internasjonale fjellredningskommisjonen) er et internasjonalt redningsfaglig forum hvor organisasjoner/etater innen alpin fjellredning innhenter og utveksler erfaringer innen sine fagområder. Gjennom deltakelse på IKAR konferansen blir redningstjenesten oppdatert på ny internasjonal kunnskap innen alpin fjellredning i tillegg til at man blir oppdatert på nyheter innen utvalg og bruk av redningsutstyr.

Du kan lese mer om IKAR på deres egne nettsider.

Røde Kors Hjelpekorps ble medlem i IKAR i 1974 og har siden vært et A-medlem. Organisasjonen stiller med medlemmer med høy kompetanse innen alle IKARs fagområder, og har hvert år sendt delegater til de fire kommisjonene i IKAR; bakkeredning, skredredning, luftredning og legekommisjonen.

IKAR ettermøte

Kravet til å være et A-medlem er å kunne stille med delegater i alle kommisjonene samt bistå med å formidle erfaringer som kommer fram under IKARs høstkonferanse og andre kommisjonsmøter, i sine hjemland. Norges Røde Kors inviterer derfor den norske redningstjenesten til IKAR- ettermøte etter den internasjonale høstkonferansen hvor IKAR-delegater legger fram sine kommisjonsrapporter i tillegg til at andre ulike temaer står på programmet. Rapporter fra IKAR-ettermøtene inkludert program finnes under her.

IKAR-ettermøtet arrangeres alltid i uke 46. 

I 2018 arrangeres møtet torsdag 15. november fra ca. kl. 16.00 samt fredag 16. november. Invitasjon med lenke til registeringsside vil være tilgjengelig her i september. Programmet vil være klart medio oktober.  

Den internasjonale høstkonferansen 2018 arrangeres 17.-20. oktober i Chamonix i Frankrike.

Rapporter fra IKAR-delegatene

Foredrag fra IKAR-ettermøtet

Referat, foredrag og video fra den internasjonale høstkonferansen

Kontaktperson IKAR
Heidi Vigerust
E-post
heidi.vigerust@redcross.no
Telefon
22 05 41 04