Ikar

IKAR - den internasjonale fjellredningskommisjonen

IKAR arbeider for å styrke og utvikle det internasjonale fjellredningsarbeidet.

IKAR (Den internasjonale fjellredningskommisjonen) er et internasjonalt redningsfaglig forum hvor organisasjoner/etater innen alpin fjellredning innhenter og utveksler erfaringer innen sine fagområder. Gjennom deltakelse på IKAR konferansen blir redningstjenesten oppdatert på ny internasjonal kunnskap innen alpin fjellredning i tillegg til at man blir oppdatert på nyheter innen utvalg og bruk av redningsutstyr.

Du kan lese mer om IKAR på deres egne nettsider.

Røde Kors Hjelpekorps ble medlem i IKAR i 1974 og har siden vært et A-medlem. Organisasjonen stiller med medlemmer med høy kompetanse innen alle IKARs fagområder, og har hvert år sendt delegater til de fire kommisjonene i IKAR; bakkeredning, skredredning, luftredning og legekommisjonen.

IKAR ettermøte

Kravet til å være et A-medlem er å kunne stille med delegater i alle kommisjonene samt bistå med å formidle erfaringer som kommer fram under IKARs høstkonferanse og andre kommisjonsmøter, i sine hjemland. Norges Røde Kors inviterer derfor den norske redningstjenesten til IKAR- ettermøte etter den internasjonale høstkonferansen hvor IKAR-delegater legger fram sine kommisjonsrapporter i tillegg til at andre ulike temaer står på programmet. Rapporter fra IKAR-ettermøtene inkludert program finnes under her.

IKAR-ettermøtet arrangeres alltid i uke 46. 

I 2018 arrangeres møtet torsdag 15. november fra ca. kl. 16.00 samt fredag 16. november. Du finner invitasjon med registreringsside her!

Programmet vil være klart medio oktober.  

Den internasjonale høstkonferansen 2018 arrangeres 17.-20. oktober i Chamonix i Frankrike.

Kontaktperson IKAR
Heidi Vigerust
E-post
heidi.vigerust@redcross.no
Mobil
938 70 881

Rapporter fra IKAR-delegatene

Foredrag fra IKAR-ettermøtet

Referat, foredrag og video fra den internasjonale høstkonferansen