Startkursheftet: Vi er Røde Kors

En introduksjon til Røde Kors for alle nye frivillige og ansatte -og ellers alle interesserte.

Du kan bruke vårt digitale Startkurshefte,
eller laste ned Startkursheftet som PDF Vi er Røde Kors