Mannskap i Røde Kors vester bærer båre

Støtt ditt lokalsamfunn ved å bli medlem i Røde Kors

Som medlem blir du en viktig støttespiller der du bor. Du bidrar til at søk og redningsaksjoner kommer raskt i gang når noe skjer, hjelper barn og unge, ensomme eldre og opplæring i førstehjelp.

Medlemskap i Røde Kors:

Medlem: 300 kr (pr. år) 
Familiemedlemskap: 600 kr (pr. år)
Ungdom: 150 kr (13-25 år) (pr. år)
Barn: 60 kr (0-12) (pr. år)

Bli medlem i dag!

Navn og adresse

Medlemsskap og pris

Når er du født?
Kontaktinformasjon


Les mer om Røde Kors personvernregler her

Du må gi ditt samtykke for å registre deg

Som en del av Røde Kors i Norge bidrar du blant annet til at:

Frivillig sammen med ungdommer på ungdomskafé

Våre frivillige er til stede i lokalmiljøet

Vi styrker beredskapen på digitale løsninger og flere aktiviteter har trappet opp sitt digitale tilbud. Med dette sørger vi blant annet for at det fortsatt kan være kontakt mellom besøksvenner og besøksverter. Telefonvenn, digital leksehjelp og samtaletilbudet Kors på Halsen styrkes for å møte det økende behovet.

Over 40 000 frivillige gjør en forskjell for mennesker gjennom Røde Kors i Norge. Som medlem støtter du din lokalforening og du gjør dette arbeidet mulig. 

en ung jente og gammel dame med rullator går tur sammen

Din hjelp betyr mye for frivilligheten

Vi ønsker å sikre et godt tilbud også når koronapandemien er over. Til dette trenger vi mer enn noen gang at alle som har glede av Røde Kors' tilbud viderefører sitt medlemskap. Takk for at du er med oss. 

Har du spørsmål om medlemskap: Ta gjerne kontakt med oss på medlem@redcross.no

Du finner også informasjon om medlemskap, betaling og endringer her.

Slik følger du med i arbeidet til Røde Kors

Som medlem får du vårt magasin fire ganger i året. Her får du mer innsikt i Røde Kors sitt arbeid i inn- og utland, nyhetsstoff, temasider og faste spalter som intervjuer, ildsjeler og lokalt stoff.

Røde Kors har lokalforeninger over hele landet, med et nettverk av frivillige hjelpere.