Røde Kors lokalforeninger

Røde Kors har om lag 380 lokalforeninger over hele Norge. Her finner du oversikten over alle.

Finn din lokalforening

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke:


  Røde Kors lokalforeninger finner du i:

  Agder Røde Kors er til stede i hele fylket. Gjennom lokalforeningene våre, beredskapsavtaler med kommunene, på asylmottakene, i fengslet og gjennom ferietilbud til barn i hele fylket.
  Akershus Røde Kors er representert i alle kommunene i fylket med 19 lokalforeninger spredt utover Akershus.
  Buskerud Røde Kors har 21 lokale foreninger. Du finner oss i alle kommuner i fylket, med unntak av Rollag. Våre frivillige er til stede nær deg!
  Finnmark har 18 lokale Røde Kors-foreninger og er representert i 14 av fylkets 19 kommuner.
  Hedmark Røde Kors har 23 foreninger og 1514 frivillige fordelt på 15 kommuner i Hedmark. Sammen skal vi sørge for god beredskap, dekke humanitære behov og respondere for å redde liv i vårt distrikt.
  Hordaland Røde Kors er Norges største distrikt, som har som mål å bli ledende på humanitære aktiviteter for barn og unge, ensomhetsbekjempelse og beredskapsarbeid.
  Gjennom våre 22 lokalforeninger kan vi tilby et bredt tilbud av aktiviteter innenfor omsorg og redning. Vi er klare til å rykke ut når små og store katastrofer inntreffer.
  Nordland Røde Kors har 31 lokalforeninger. Vi bidrar til at våre frivillige kan yte humanitær innsats innen søk og redning, migrasjon, sosial inkludering, oppvekst og beredskap.
  Gjennom vårt omsorgs- og redningsarbeid skaper vi en bedre hverdag for enkeltmennesker som opplever utfordringer i dagens samfunn.
  Oppland Røde Kors består av 29 foreninger og 2035 frivillige fordelt på 26 kommuner. Sammen skal vi forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt yte humanitær innsats i vårt distrikt.
  Med 3500 frivillige i over 40 ulike aktiviteter for barn, ungdom og voksne, er Oslo Røde Kors til stede for befolkningen i byen vår.
  Over 2000 frivillige i 26 lokaforeiningar står på for trygge og gode lokalsamfunn i Sogn og Fjordane. Dei driv aktivitet innan søk og redning, oppvekst, migrasjon, sosial inkludering og beredskap.
  Sør-Trøndelag Røde Kors har et bredt tilbud av omsorgs- og inkluderingsaktiviteter. Vårt hjelpekorps er i beredskap døgnet rundt og rykker ut når kriser og katastrofer inntreffer.
  Frivillig innsats er viktig for ditt lokalsamfunn. Røde Kors redder liv, bidrar til å forebygge ensomhet og tilbyr gratisaktiviteter og sosiale møteplasser for barn, unge, voksne og eldre.
  Røde Kors er representert i de fleste kommunene i fylket og har 18 lokale avdelinger i kommunene. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps er underlagt Troms.
  Med godt over 2000 frivillige og over 60 forskjellige aktiviteter er Røde Kors i Vestfold tilstede for de som trenger det mest. Vi er aktive gjennom 11 lokalforeninger.
  Østfold Røde Kors er representert i nesten alle kommunene med 15 lokalforeninger spredt utover Østfold.