Lokalforeninger

Røde Kors har om lag 380 lokalforeninger over hele Norge. Her finner du oversikten over alle.

Finn din lokalforening

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke:


Røde Kors lokalforeninger finner du i:

Agder Røde Kors er til stede i hele fylket. Gjennom lokalforeningene våre, beredskapsavtaler med kommunene, på asylmottakene, i fengslet og gjennom ferietilbud til barn i hele fylket.
Våre frivillige i Akershus bidrar til et tryggere og varmere lokalsamfunn gjennom et bredt spekter av aktiviteter.
Våre frivillige i Buskerud bidrar til et tryggere og varmere lokalsamfunn gjennom et bredt spekter av aktiviteter.
Finnmark har 18 lokale Røde Kors-foreninger og er representert i 14 av fylkets 19 kommuner.
Hedmark Røde Kors har 21 foreninger og ca 1500 frivillige fordelt på nesten alle kommunene i Hedmark.  Vi skal sørge for god beredskap, dekke humanitære behov og respondere for å redde liv.
Hordaland Røde Kors er Norges største distrikt, som har som mål å bli ledende på humanitære aktiviteter for barn og unge, ensomhetsbekjempelse og beredskapsarbeid.
Gjennom våre 22 lokalforeninger kan vi tilby et bredt tilbud av aktiviteter innenfor omsorg og redning. Vi er klare til å rykke ut når små og store katastrofer inntreffer.
Vi bidrar til at våre frivillige kan yte humanitær innsats innen søk og redning, migrasjon, sosial inkludering, oppvekst og beredskap.
Oppland Røde Kors består av 29 foreninger og ca 1500 frivillige. Sammen skal vi forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt yte humanitær innsats i vårt distrikt.
Med 3500 frivillige i over 40 ulike aktiviteter for barn, ungdom og voksne, er Oslo Røde Kors til stede for befolkningen i byen vår.
Frivillige i Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by bidrar til trygge og gode lokalsamfunn. De driver et bredt spekter av aktiviteter innen migrasjon, oppvekst, sosial inkludering og beredskap.
Over 2500 frivillige i 26 lokalforeiningar står på for trygge og gode lokalsamfunn i Sogn og Fjordane. Dei driv aktivitet innan søk og redning, oppvekst, migrasjon, sosial inkludering og beredskap.
Telemark Røde Kors redder liv, bidrar til å forebygge ensomhet og tilbyr gratisaktiviteter og sosiale møteplasser for barn, unge, voksne og eldre.
Røde Kors er representert i de fleste kommunene i fylket og har 18 lokale avdelinger i kommunene. Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps er underlagt Troms.
Frivillige fra 38 lokalforeninger i hele fylket bidrar til et tryggere og varmere lokalsamfunn gjennom et bredt spekter av aktiviteter.
Med godt over 2000 frivillige og over 60 forskjellige aktiviteter er Røde Kors i Vestfold tilstede for de som trenger det mest. Vi er aktive gjennom 10 lokalforeninger.
Våre frivillige i Østfold bidrar til et tryggere og varmere lokalsamfunn gjennom et bredt spekter av aktiviteter.