Endringer for medlemmer som har medlemskap i flere lokalforeninger

På Landsmøtet 2023 ble det vedtatt nye regler når det gjelder medlemmer som har medlemskap i flere lokalforeninger.

Det ble vedtatt at medlemmer fra og med 2024, ikke kan være medlem i mer enn én lokalforening. De kan velge selv hvilken lokalforening de vil fortsette å være medlem i.

Det medfører at alle medlemmer med flere enn ett medlemskap, må gi oss beskjed hvilket medlemskap de ønsker å beholde. Kontakt medlem- og giverservice her, via e-post: medlem@redcross.no eller på telefon: 22 05 40 00 (tastevalg 2).  

Dette er vedtaket som ble bestemt: 
8.1 Alle som deler foreningens grunnprinsipper (jf. § 1, annet ledd) og som har betalt medlemskontingent er medlem i Røde Kors. Medlemskap tegnes i lokalforening. Man kan kun være medlem av én lokalforening. Der det ikke er lokalforening, tegnes medlemskap i distriktet. Medlemskapet gjelder for nasjonalforeningen. Man kan være frivillig i så mange foreninger man vil, men ha kun ett medlemskap og kun ett sted man kan ha valgte posisjoner i styrer.