Sammensatt av fire bilder med mennesker Røde Kors hjelper

Takk for at du er medlem i Røde Kors

2020 har vært et annerledes og krevende år. Med støtte fra våre medlemmer og frivillige har vi likevel klart å nå frem til de aller mest sårbare. Her er noen av aktivitetene du støtter som medlem.

«Den beste medisin for et menneske er et annet menneske.»

- Jens Meinich, grunnlegger av Røde Kors’ besøkstjenesten

Trygge møteplasser for ungdom

Fellesverket er Røde Kors’ aktivitetshus for ungdom og finnes i byer over hele landet. Her kan unge møtes og oppleve fellesskap og mestring med trygge voksne rundt seg. Fellesverket er en stress-, press- og rusfri sone, og det er helt gratis å være her.

Les mer om Fellesverket her

Leksehjelp skaper mestring

På Røde Kors Leksehjelp får elever hjelp til skolearbeid etter skoletid. Frivillige med fagkunnskap og erfaring tar seg tid til å hjelpe hver enkelt. Vi tilbyr også digital leksehjelp, der alle elever på ungdomsskolen og videregående kan få hjelp via internett.

Les mer om leksehjelp her

Styrket selvfølelse i Barnas Røde Kors

Barnas Røde Kors (BARK) kan barn få nye venner og oppleve mestring. Her lærer de om medmenneskelighet, førstehjelp og å ta gode valg i egen hverdag.

Les mer om Barnas Røde Kors her

Hjelpekorpset redder liv

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.

Bli kjent med Hjelpekorpset her

Besøk til de som trenger en venn

Ensomhet kjenner ingen alder. Over hele landet får mange som føler seg alene, besøk av en Røde Kors besøksvenn. Besøksvenner gjør hverdagen lysere for ensomme i alle aldre.

Les mer om besøksvenn her

Flyktningguide – den første norske vennen

Frivillige flyktningguider møter flyktninger et par timer i uka og tar dem med på tur, på kafe, lager mat sammen eller skriver CV. Slik får flyktningene norsktrening og mer kunnskap om Norge.

Les mer om flyktningguide her