Personvernerklæring

Røde Kors behandler personopplysninger om medlemmer, frivillige, deltagere og givere. Formålet med behandlingen er å koordinere og å legge til rette for frivillige humanitær aktiviteter.