Bilde av krokfester Vis bildetekst
Jean Salvesen i Ressursgruppe tau oppsummerer året 2021. Foto: Olav A. Saltbones/Norges Røde Kors

Tauredningsåret 2021

Det var jo et år som var litt bratt, i alle fall deler av det. Men det kan jo også komme noe godt ut av både motgang og utfordringer.

Skrevet av: Jean Salvesen, Ressursgruppe tau

Det gav oss et spark bak i forhold til å kommunisere digitalt med likesinnede, fagledere, instruktører og medlemmer av tauredningsgrupper over det ganske land. I 2021 gjennomførte vi hele to webinar, eller det var mer som teamsmøter å regne da – noe vi ønsket. Det var et håp at det skulle bli mer engasjerende enn et rent webinar. Uansett en 100 prosent økning fra 2020, det sier vi oss fornøyd med. 

Ellers bød året på en hel del tauredningskurs over store deler av landet. Det ble for øvrig gjennomført tauredningskurs i både 2020 og 2021 med varierende smitteverntiltak avhengig av nasjonale og lokale føringer. 

I løpet av helgen 22-24 oktober ble det som vanlig arrangert fagsamling for hovedsakelig fagledere og instruktører - i Trondheim denne gangen. 

Metodesamling, som vi kaller det, er en årlig samling hvor hovedformålet er erfaringsutveksling og utvikling av metoden (tauredningsprosedyre). Vi gjennomgår året som har vært med fokus på øvelser, aksjoner og eventuelle andre hendelser. Videre har vi normalt en hel dag ute i et klatrefelt hvor vi både øver på metoden, sjekker ut og godkjenner nye instruktører, tester ut nye potensielle utstyrselementer, eksperimenter litt med metoden og nye momenter, eller helt andre måter å gjøre ting på - noe som av og til faller heldig ut og andre ganger ikke fullt så vellykket. Men slik lærer man jo og utvikler et fagfelt, hvilket er meningen. Søndagen er noen ganger praktisk dag og andre ganger “innedag” litt avhengig av behovet. 

Metodesamlingen 2022, 28-30 oktober, blir både som vanlig og litt uvanlig. Felles fagsamling med andre ressursgrupper er uvanlig samtidig som vi ønsker å gjennomføre i all hovedsak vårt vanlige program. Mulig to-deling av metodesamlingen er også et alternativ med ett opplegg for fagledere og et annet for instruktører med fokus på pedagogikk. Intet er hugget i sten enda, men vi oppfordrer uansett som vanlig fagledere og instruktører til å stille. Ressursgruppen ønsker minimum at alle distrikt er representert med fagleder distrikt eller stedfortreder på metodesamling. Fagledere i tauredningsgrupper bør også være representert, og ikke minst viktig bør instruktører stille i forhold til egen faglige oppdatering. 

Metoden og deltakerheftet ble revidert i 2019 og nå er det nye prosjekter på gang. Metoden og utstyrselementer er under løpende revidering, men i 2022 står det nye kurset Videregående tauredning (VTAU) høyest på agendaen. Planen er å gjennomføre et pilotkurs med deltakere fra ressursgruppen, eventuelt også fagledere og instruktører. Dette pilotkurset skal deretter evalueres og justeres til vårt behov. Det blir altså et nytt videregående kurs slik at vi også kan tilby et videregående nivå. Dette kurset vil være aktuelt både for fagledere, instruktører og ikke minst viktig for lagledere tauredningsgrupper. Vi vil da operere mer likt andre operative fagfelt, hvilket er på høy tid og noe vi ser frem til. 

Friluftslivet har jo blomstret under pandemien, også uten særlig utenlandske turister, og med det behovet for våre “tjenester”. Vi antar at det er omtrent slik det blir i årene som kommer også.

Vi rigger oss i alle fall for at tauredning i Røde Kors er kommet for å bli.