førstehjelp-toppbilde-1600x

Dette jobber ressursgruppen med nå

Ressursgruppe Førstehjelp har utarbeidet en veileder til gjennomføring av hjelpekorpsprøven.

Veileder Hjelpekorpprøven

Ressursgruppe Førstehjelp har utarbeidet en veileder til gjennomføring av Hjelpekorpsprøven. Vi håper dere har lest den, og tatt den i bruk. Har du ikke fått den tilsendt kan du laste den ned fra korsveien her!

I veilederen har vi forsøkt og bidra med tips til gjennomføring, oppklaring av enkelte misforståelser og lignende. Vi ber om at dere sender oss tilbakemelding på denne – slik at dette kan bli et godt verktøy for dere med tanke på gjennomføring av prøven.

Revidering av videregående førstehjelp (VFØR)

RG Førstehjelp har sammen med en ressursgruppe av erfarne folk som har god erfaring med kurset revidert kurset. Dette ble godkjent i Landsråd Hjelpekorps i møte som var i desember 2019. Alle kursdokumentene skal nå innom Røde Kors skolen for litt rettskriving, justering av kursmanualer og bilder etc. Ta kontakt med RG Førstehjelp hvis dere skal kjøre kurs nå – slik at dere kan få tilgang til siste oppdaterte kursmanual.

Ambulansepersonellkurs

Nytt kurs er som kjent under utarbeidelse. Det er nå gjennomført flere møter i arbeidsgruppen, og prosjektleder Thomas B Green (som har vært fagleder på de to siste kursene i Akershus) leder arbeidet, sammen med Ressursgruppe Førstehjelp og Sentralt Sanitets Utvalg i Norsk Folkehjelp. Det er forventet at kurset skal være klart for pilotkjøring før sommeren.

Ambulanse_Kristiansund

Fagkonferanse Førstehjelp

Vi minner om fagkonferanse Førstehjelp 20-22 mars. Påmeldingsfristen er rett rundt hjørnet. Målgruppe for konferansen er spesielt dere som underviser på kvalifisert førstehjelp og videregående førstehjelp - men andre som underviser i førstehjelp kan også melde seg på. Info om hvordan du gjør dette finner du et annet sted i hjelpekorpsbladet. Fagkonferansen vil være godkjent som faglig oppdatering for dere som er instruktør hos Norsk Resuscitasjonsråd.

Informasjon om førstehjelp i hjelpekorps
Informasjonsflyt i hjelpekorpset er krevende – og vi prøver å nå ut med nyheter via Facebook, nyhetsmailer og selvfølgelig på samlinger. Det er ekstra viktig at distriktenes førstehjelpsansvarlig og hjelpekorpsledelsen informerer om dette videre lokalt – dette sikrer at våre frivillige får oppdatert informasjon om endringer og nyheter innen faget vårt. Vi minner om at RG Førstehjelp har samlet en del informasjon på denne siden på korsveien. 

Akutthjelper – Røde Kors kurser nå nye Akutthjelpere i Innlandet

Prosjektet går nå inn i en ny fase, hvor det skal prøves ut en ny App-løsning til erstatning for de relativt dyre Locus-nettbrettene som er brukt frem til nå. Dette medfører dessverre kanskje noen relativt store kostnader, slik at Landsråd Hjelpekorps skal behandle en sak om dette på neste møte i mars. Prosjektet kommer uansett til å bli avsluttet i juni 2020 – så får vi ta en status på hvor vi er da med tanke på utrulling i Røde Kors Hjelpekorps. RG Førstehjelp har i alle fall begynt å planlegge for dette videre.

Ta gjerne kontakt med  ressursgruppe førstehjelp på epost rgf@hjelpekorps.org for eventuelle spørsmål eller innspill.