Nasjonal veileder for redningstjeneste ved snøskredulykker

Nasjonal veileder for redningstjeneste ved snøskredulykker er revidert, og nå kommet som en nivå 3-håndbok fra Hovedredningssentralen.

Formålet med veilederen er å sikre trygg og effektiv redningsinnsats ved skredulykker. Veilederen forankrer kravene til kompetanse og metoder i redningsarbeidet for frivillige og profesjonelle redningsressurser slik at begreper, forståelse og faser er omforent ved en aksjon - hvor sekundene teller.

Arbeidsgruppene som har stått for revisjonen av dokumentet, har bestått av representanter fra alle redningsaktører som må håndtere skredaksjoner. Fire personer fra Røde Kors var med og bidro i arbeidsgruppen.

Veilederen ble sendt til alle distriktskontor i slutten av januar for utdeling til hjelpekorps og skredgrupper. Du finner veilederen her

Røde Kors skredkort

Skredkortene er revidert slik at de harmoniserer med Nasjonal veileder for redningstjeneste ved snøskredulykker. Skredkortene ligger som pdf. på skredsiden på Korsveien. Kortene er også tilgjengelig som trykket A6-booklet på ark som tåler vær og vind med stålspiral i ryggen.

skredkort

Informasjon om bestillingsrutiner finner du her.

Skredkortene består av 32 sider, med tydelig tematisering utfra formålet med kortet. Noen av kortene er aksjonskort/tiltakskort og mer stikkordsmessige, andre er noe mer utfyllende og tiltenkt kurs og opplæring.

Dette er visualisert med ulik fargekoding på ulike typer kort:

Farge kanting

Tema

Rød

Førsteinnsats

Gul

Søksformer

Grønn

Organisering, funksjoner utenfor skredet

Oransje

Pasientbehandling

Blå

Ledelse

Hvit

Ferdsel, til kursbruk

Kameratredningskort

Denne 4 siders folder i A6-format forteller hva man må være bevist på og igangsette ved en skredhendelse.Kameratredningskortene er egnet i skredopplæringen for allment publikum. Kortene ligger som pdf. på skredsiden på Korsveien.

kameratredning

Kameratredningskortene på engelsk

Kameratredningskortene vil være tilgjengelig på engelsk fra ca. 1. mars 2020. Kortene vil bli lagt ut på skredsiden på Korsveien.