hjelpekorps-toppbilde-redning-1600x

Valg av nytt landsråd

Valgkomiteen og landsrådet minner om at lokalrådene og distriktsrådene er berettigede til å spille inn kandidater til landsrådet og til valgkomiteen.

Fristen for å spille inn kandidater er 2. juni. Selv om denne datoen er nesten et halvt år unna, kommer den stadig nærmere. Lokalrådene og distriktsrådene bør derfor tenke gjennom om de kjenner til personer som kan være egnet til å spilles inn som kandidater til landsrådet eller til valgkomiteen, og spille inn eventuelle kandidater de finner egnet.

Fra valgbestemmelsene gjøres det spesielt oppmerksom på følgende:

  • Medlemmer av Røde Kors over 15 år kan velges til styrer og råd (aktive medlemmer over 18 år og med godkjent Hjelpekorpsprøve for Røde Kors Hjelpekorps, som følge av strekpunktet under).
  • Medlemmer som er frivillig i avdelingens aktiviteter kan velges til medlemmer av landsrådene og rådenes valgkomité.
  • Distriktsleder og nestleder kan ikke være medlem eller varamedlem av noe landsråd.
  • Bare kandidater som er foreslått skriftlig til valgkomiteen innen tidsfristen og som har sagt seg villig, er valgbare.
  • Tilsvarende gjelder forslag til landsrådet for valg til valgkomiteen.
  • Kandidaten må ha samtykket til at Røde Kors kan behandle ​informasjon om kandidaten i tråd med Røde Kors' personvernreglement, for at Røde Kors skal kunne behandle forslaget.
  • Foreslåtte kandidater kan velges til alle verv dersom kandidaten selv ikke har tatt forbehold om noe annet.
  • Forslagsstilleren bes om å gi relevante opplysninger om kandidaten(e) som foreslås. Valgkomiteen forbeholder seg retten til å skaffe ytterligere opplysninger om kandidatene.​​​

I prosessen med valg av nytt landsråd og landsrådets valgkomité vil det bli benyttet elektroniske skjema. Disse finner du her.