Skiløpere står i ring på fjellet i snø i solnedgang

Ferdselskurs vinter

Norges Røde Kors har med Ferdselskurs Vinter tatt konsekvensen av at Norge er en fjellnasjon hvor ferdsel i snødekt skredterreng er i vekst.

Skrevet av: 
Fredrik Aspö - Faglig Leder/veileder
Frode Hansen - Kursleder/veileder
Patrik Jønsson – hjelpeveileder

Ferdselen går høyere og dypere inn i fjellene, en større del av fjellene brukes, nye linjer åpnes, utstyret og ferdighetene åpner for brattere opplevelser og det er ingen hinder å kjøre i mørket. Ola og Kari Normann har blitt toppturister.

Skal vi som redningsorganisasjon henge med i utviklingen må vi justere våre ferdigheter i takt med omgivelsene – helst ligge i forkant. Det er ikke slik at det kun er ved skredaksjoner ferdselskompetanse i skredterreng kreves, det er kompetanse vi ofte trenger fra vi går ut utgangsdøra og helt til vi tar i dørhåndtaket når vi kommer hjem.

Da må vi sørge for at vi har tilgang til opplæring som hjelper oss med å bygge gode holdninger og opparbeide oss ferdigheter og kompetanse – derfor er Ferdselskurs Vinter et stort steg i rett retning.

NB: Dette er et kurs som tilbys våre frivillige i hjelpekorpset og det krever også at du har basisutdanning (KSOR vinter) fra før av.


Snø og terreng

På grunn av korona fikk vi ikke gjennomført kurset i 2020, men bestemte oss for å kjøre kurset så fort vi fikk anledning denne vinteren. I vårt lille hjelpekorps i Lyngen har vi vært så heldige å få inn en ny generasjon av medlemmer hvor de aller fleste har den øvre delen av Lyngsalpene som yrke eller hobby, enten på ski eller på skuter, eller begge deler.

Et av våre nye medlemmer er Fredrik Aspö, tindeveileder av yrke, som fattet interesse for dette kurset og vi ble tidlig enige om å engasjere han som veileder/faglig leder og utfordre hans bakgrunn med kursplanen som vi fikk fra Ressursgruppe Skred. Å utfordre tindeveilederens bakgrunn med vår erfaring fra redningstjenesten gav svært mange gode diskusjoner og deltakerne fikk jobbe med ulike perspektiver. Så selv om værvarslet dekte landsdelen med varsel-trekanter, besluttet vi å kjøre på – for forholdene var optimale.

I forkant av kurset møttes vi digitalt og deltakerne fikk hjemmelekser slik fikk vi anledning til å bruke minst mulig tid på teori og mest mulig tid på turplanlegging, planspill på caser og erfaringsutveksling. Fundamentet for kurset er begrepsapparatet og metodikken til varsom.no.

Kurset fokuserer mye på snø og terreng. Deltakerne fikk rusle rundt på snødekke som både drønnet og gav sprekker, noe som gav oss mange turer ned i snødekket for å se hvilket lag som var problemet. Her brukte vi SSU (Systematisk Snødekkeundersøkelse) med lille blokktest som er en metode som kan gi gode svar på relativt kort tid. Basert på turplanleggingen, sjekklisten, klassifisering av snøskredterreng (KAST) og egne vurderinger, fikk deltakerne bevege seg i skredterreng så langt de fant det forsvarlig. Det er viktig å ikke bli for konservative under kurs og ta alle forholdsregler med buffer og margin, det er god læring i å oppsøke og nærme seg utfordringer basert på objektive vurderinger. 

 «Er snøen problemet, er terrenget løsningen» er et begrep som er høyst bærende når snødekket er så aktivt som denne helga. Det at man kan fjernutløse skred på seg selv eller andre, det at andre kan fjernutløse skred på deg, er momenter man må ta inn i rutevalget og den taktiske bruken av micro-terrenget. Med snøskuter er det ofte slik at man kan spare tid på å kjøre rundt problemet eller man kan komme inn til skadestedet fra oversiden, noe som gir oss flere alternative løsninger på oppdragene.

Et verktøy for videre læring

Kurset var til stor hjelp for at både skutersjåfører og skiløpere får felles plattform for metodikken. Det er få fagområder som krever så mye av vårt sanseapparat som ferdsel i skredterreng, det å ferdes med skuter gjør at man ikke får brukt sanseapparatet på samme måte og er noe man må ta konsekvensen av.

Holdninger, gruppedynamikk og situasjonsbetinget press og stress var noe vi diskuterte gjennom hele kurset. Det nytter å være flinke på snøkrystaller, oppbyggende omvandling, sublimering, konkaver og konvekser, så lenge den mentale biten ikke er på plass og i balanse.

Det at tilbakemeldingene fra deltakerne var at de ville ha mer av alt, gir oss trygghet i at de har forstått at et kurs er egentlig bare et grunnleggende verktøy for videre læring. Det å bevege seg i skredterreng er en livslang læring hvor intet menneske så langt har vært utlært. Det at Røde Kors nå satser på ferdselskurs vinter som en egen tre-trinns kursstige er definitivt rett vei å gå. Spesielt så vi vet hvor våre begrensninger er.

En av deltakerne, som også er en av våre mest aktive toppturgåere, gav oss følgende tilbakemelding:

Kurset var utrolig bra! Vi lærte så utrolig mye om ferdsel i skredutsatt terreng, og fikk igang noen skikkelig gode diskusjoner. Lærdommen og tankene vi gjorde oss kommer til å følge meg ut min fjellkarriere. Innholdet er omfattende, så noe forhåndskunnskaper og erfaring anbefales. Et kurs du ikke burde være uten om du beveger deg i bratt lende og skredterreng.