Alt blir bra_toppbildet

Nye oppgaver og nye utfordringer

Det hersker ingen tvil om at de siste månedene har vært spesielle for hjelpekorpset.

Likevel har man klart å snu seg rundt, finne nye måter å gjøre ting på, og fått opplevelser man vil huske for resten av livet. 

Korpsleder i Sandefjord Røde Kors, Sigbjørn Ljusnes, ser tilbake på en hektisk og utfordrende periode.  

– Koronaen slo oss hardt og brutalt. Vi har beredskapsavtale med kommunen, så vi ble tidlig kalt inn til møte med dem. Ljusnes forteller at de siden starten har hatt ukentlige møter sammen, og at kommunen har inkludert Røde Kors i sitt beredskapsarbeid.  

Ringte alle medlemmene 

I tillegg til at hjelpekorpset bidro med oppgaver de ellers ikke har hatt før, var det også en utfordring å ha kontakt med medlemmer når man ikke kunne ha fysiske møter.  

– Etter 14 dager hadde lokalrådet en ringerunde til medlemmene våre. Vi spurte hvordan det gikk og svarte på eventuelle spørsmål. Det tror jeg mange satte pris på, sier Ljusnes.  

Han forteller at de brukte Facebook aktivt for å oppdatere med ny informasjon, og for å kunne ha dialog.  

– Jeg har også sendt ut jevnlige eposter med oppdatert og relevant informasjon. Og vi har blitt mer digitale og har blant annet hatt flere møter på Teams. Det har vært en bratt læringskurve, innrømmer han.  

Torp 4
Fra venstre Cecilie G. Hammer, Anders Sætevik, Odd Roger Ringdal og Merete Hellenes

Informerte og organiserte 

En av oppgavene til Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps var å ta imot passasjerer som kom til Torp flyplass fra utlandet. 

 – Vi hjalp til med å informere og organisere på flyplassen. Vi støttet også legevakten i Sandefjord med køer, blant annet.  

Ljusnes forteller at det var mye arbeid den første tiden.  

– Det var to flyavganger om dagen, og på legevakten trengte de bistand både i ukedagene og helgene.  

– Jeg opplever også at mange synes det har vært veldig spennende. Vi har utført helt nye oppgaver, det i en tid der arbeidet føles ekstra viktig, sier Ljusnes.  

Han er også leder i Ressursgruppe Førstehjelp og dermed bidratt med mye arbeid inn mot ulike veiledere som er laget den siste tiden. 

Nærmer seg normalen 

De siste ukene har vært rolige for hjelpekorpset i Sandefjord. De er også i gang med fysiske møter på Røde Kors-huset. Ljusnes reflekterer over den siste tiden, og trekker frem at kontakt med medlemmer har vært helt sentralt i denne perioden. 

– Når man opplever en slik krise vi har vært og er i, må man hive seg rundt og sørge for at man har kontakt med medlemmene sine. Enten på telefon, e-post, Facbook eller nye verktøy som Teams. Ljusnes forklarer også at det har vært utfordrende med nye medlemmer denne perioden, men at de har funnet alternative måter å få til opplæring og kursing på.  

– Noen medlemmer kan synes det er skummelt. Noen kan være bekymret for situasjonen man er i, og det skal man ha stor respekt for, understreker Ljusnes.  

Korpslederen tar med seg de positive opplevelsene fra de siste månedene. 

– Jeg er imponert over medlemmenes vilje til å snu seg rundt for å dekke opp aktiviteter som kom akutt, og som også var på dagtid. Medlemmene skal ha stor honnør for å ville bidra, også i en type krise vi ikke kjenner fra før, avslutter han.

– Vi elsker å drive med uforutsette hendelser 

Operativ leder i Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps, Arnfinn Grambo, forteller også om en travel periode etter at Norge ble stengt. 

Værnes (2)
Ingvild Mæland Kjerkreit og Hans Olav Vold på Værnes flyplass.

 – Vi bisto kommunen på Værnes flyplass med å holde orden i køer og informere de som kom fra utlandet. Det var mange som stilte opp og vi jobbet lange dager. Men vi elsker å drive med dette, uforutsette hendelser man bare må kaste seg ut i, forklarer han.  

værnes
Lisbet Birkeland, Vigdis Leirtrø, Tom Espen Andersen og Elina Malmqvist. Tom Espen er i hjelpekorpset, de andre er ansatt i helse og omsorg i kommunen med helsefaglig utdannelse.

Grambo forteller at de brukte mye tid på å informere medlemmer og arrangere digitale møter i starten. I tillegg brukte både Stjørdal og Sandefjord Røde Kors mye tid på det nye varslingssystemet CIM.  

– Vi satte opp ekstraberedskap fra helga 22. mars til påsken var over og var godt forberedt dersom det skulle bli stor pågang, sier Grambo.  

Alt blir bra

Alt blir bra 

Grambo trekker særlig frem én opplevelse fra koronaperioden som har satt spor.  

– Brannvesenet inviterte de andre etatene, oss og Norsk Folkehjelp til å kjøre i et “alt blir bra”- tog gjennom Stjørdal. Det tok fem timer og vi stilte med sju mann, forklarer han. 

– Folk sto langs veien, noen hadde rigget seg til meg grillmat, noen på verandaen og andre fulgte arrangementet på Facebook. Det var sirener, flagg, musikk og folk klappet. Det er en av de største Røde Kors-opplevelsene jeg har hatt utenom aksjoner, sier Grambo rørt.  

– Det var helt utrolig å delta, den stoltheten man følte på kommer jeg aldri til å glemme, legger han til.  

Viktig å holde engasjementet oppe 

På spørsmål om hvordan de har klart å holde engasjementet hos medlemmene oppe, svarer Grambo:  

– Vi har prøvd alt vi kan for at medlemmer skal holde motet oppe, og ikke gå lei. Derfor har vi blant annet hatt korpskvelder digitalt der vi har snakket om løst og fast, og drukket kaffe sammen.  

Grambo forteller at de har gitt ut ukesoppgaver til medlemmene som de må løse, som for eksempel orienteringsruter.  

– Folk vil ut å gjøre ting, så orientering har fungert veldig bra. Da kan man også ta med seg hele familien. Noen familier som har vært med, har vært på 5-6 stykker. Som en hyggelig bieffekt har mange oppdaget nye turmål i kommunen og blitt bedre kjent.

Noen ganger har de satt ut poster i skogen, andre ganger gitt oppgaver som kan løses hjemmefra, også kan man sende inn ruten man har gått i etterkant. De har også arrangert Kahooter.

– RØFFgruppa vår kom også tidlig i gang med aktivitet igjen og hadde sin første kveldstur med en gang det ble åpnet for det i starten av april, legger Grambo til.

– Det er viktig å se mulighetene man har i en slik situasjon, ikke begrensingene. Å ikke gjøre noe er det dummeste man kan gjøre, da mister man mye viktig engasjement, forklarer han.  

Grambo understreker at det varierer i stor grad hvor mye aktivitet det er i de ulike korpsene.  

– I vårt korps er det mye aktivitet, og for mange av medlemmene er Røde Kors deres eneste og største hobby. Derfor er det ekstremt viktig å involvere og engasjere medlemmene i denne perioden.  

Stolte Røde Korsere 

– Man blir stolt av å være en del av Røde Kors. Vi takler det bra når ting stormer og får alltid positive tilbakemeldinger når vi bistår. Vi gjør oss bra i kriser, sier Grambo og kommer med et eksempel fra koronatiden: 

– Flyplassen ringte oss og trengte hjelp før neste fly skulle lande om 1 time og 40 minutter. Etter 50 minutter var vi på plass med mannskap og utstyr, ferdig opplært i smittevern.

Selv om både Ljusnes og Grambo ser en del utfordringer i tiden som kommer, blant annet med mange avlyste, viktige arrangementer, er begge enige om at denne tiden har lært dem mye, og fått Røde Kors-hjertet til å banke ekstra hardt.