Smittevernspakke

Smittevernspakke for minimumsberedskap til hvert hjelpekorps.

Det har lenge vært planlagt utsendelse av smittevernsutstyr til hjelpekorpsene. På grunn av at helseforetakene har fått prioritert alt tilgjengelig smittevernsutstyr, har markedet vært skrapet for andre aktører. I kjølvann av dette har det også dukket opp mange useriøse leverandører som har gjort det vanskelig å navigere i smittevernutstyrsmarkedet mht sertifikater og leveringstid.

Det har nå løsnet litt i markedet, og nasjonalkontoret vil så snart alle produktene er på plass, sende ut en smittevernspakke for minimumsberedskap til hvert hjelpekorps.