Tips og triks for å holde i gang aktivitetene

Slik landsrådsleder Kjersti skriver i sin leder, er fokuset i dette Hjelpekorpsbladet rettet mot inspirasjon, tips og triks for å holde i gang aktiviteten i denne situasjonen vi nå er i.

Fokuset må være på å holde hjulene i gang både for å være klare når de vi er til for trenger oss, og for å sikre hjelpekorpset som en viktig sosial møteplass for våre medlemmer. Kjersti peker på at det er viktig å holde i gang aktiviteten for å holde kunnskapen vedlike og for å opprettholde funksjonen som sosialt lim. Det siste er gammel kunnskap og er omtalt i vikingenes Håvamål: «Har du ein venn og trur vel om han, så gjest han ofte, for kratt gror til og gras blir høgt på vegen som ingen går». Vi håper at du tror godt om ditt lokale hjelpekorps og de som er med der, så du gjester det ofte og passer på at krattet og gresset ikke gror igjen, verken for kunnskapen din eller vennskapene du har i ditt lokale hjelpekorps sin del 

I denne ekstraordinære utgaven vil du få noen tips til hva du bør huske på når du tar imot nye frivillige, og hvordan vi kan sikre at de kommer inn i løpet med utsjekk av tilsvarende kompetanse/opplæring. Under denne delen vil du også finne informasjon om veilederne for kvalifisert førstehjelp (KFØR), kvalifisert samband (KSAM) og kvalifisert søk og redning (KSOR) under Covid-19.  

Du vil finne inspirasjon og tips til aktiviteter du kan gjennomføre under nåværende smittevernsregime eller om samfunnet blir mer nedstengt igjen. Det er nemlig et utall ting vi fortsatt kan gjøre selv om vi skal holde avstand!  

Vi har intervjuet korpsleder i Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps og operativ leder i Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps som forteller om hvordan de har jobbet for å opprettholde aktivitet gjennom denne situasjonen.  

Blant de siste bidragene i bladet er en vurdering av hvilke scenarioer vi må være forberedt på å håndtere fremover i 2020, og hva de lokale hjelpekorpsene og distriktene kan gjøre for å forberede seg på dette.  

Det siste bidraget, er en tekst om ledelse. Her fokuserer vi på hvordan lederne kan gå frem for å engasjere medlemmene, og gir en verktøykasse for dette 

Hjelpekorpsbladets redaksjon håper at bidragene er til nytte for leserne av bladet, og bidrar til at hjelpekorpsene går rundt. Vi er sikre på at vi i fellesskap skal få til at Røde Kors Hjelpekorps er klare til å hjelpe de vi er til for, også i krisetid!  

Se her for mer informasjon om Røde Kors sin håndtering av koronasituasjonen