Viktig med raskt mottak av nye frivillige i Røde Kors Hjelpekorps

I forbindelse med kriser kan vi oppleve en tilstrømning av frivillige til organisasjonen vår. Det kan nå være viktigere enn noen gang å fange opp de som viser engasjement og melder seg inn.

Engasjementet og viljen til å bli med, kan gå over like fort som den kom. Det gjelder da å få loset mulige medlemmer inn i organisasjonen, så raskt som mulig. For å fange disse opp bør de kontaktes innen én uke etter innmelding. Inviter de gjerne inn til en Teams-samtale hvor dere kan få snakket litt sammen. Alle tillitsvalgte skal ha tilgang til Teams og kan også invitere inn personer utenfor organisasjonen til møter.

I møte med den frivillige kan dere:

 • Avklare forventninger mellom den frivillige og Røde Kors
 • Informere og invitere til møter i lokalt hjelpekorps
 • Introdusere den frivillige overfor eksisterende medlemmer
 • Avklare om den frivillige har tilsvarende kompetanse/behov for opplæring, og avklare forventninger til hvor raskt den frivillige kan bli godkjent hjelpekorpser

Stikkord til samtale med den frivillige:

Bakgrunn, nettverk og interesser

 • Den frivilliges bakgrunn
  - Arbeid
  - Utdanning
 • Tidligere erfaring med frivillig arbeid
 • Interesser og hobbyer

Motivasjon

 • Motivasjon for å gjøre frivillig innsats
 • Hvorfor ønsker du å gjøre en innsats i akkurat Røde Kors Hjelpekorps
 • Hvor lenge ser du for deg å være frivillig?

Holdninger og verdier

 • Hva tror du vil være ditt viktigste bidrag inn i aktiviteten?
 • Hva tror du den frivillige innsatsen vil gi deg tilbake?

Informer om hvem den frivillige kan kontakte om den har spørsmål.

Fullstendig momentliste for samtale med nye medlemmer finner du her.

Gjennomføring av kurs i grunnopplæringen under Covid-19

Utsjekk av tilsvarende kompetanse

For Røde Kors Hjelpekorps er det viktig at medlemmene har kompetansen de trenger for å hjelpe de vi er til for, ikke at alle medlemmer skal ha tatt alle kursene i grunnopplæringen. En måte å redusere behovet for opplæring på, er å sjekke ut om det nye medlemmet har kompetansen fra før. Fagledere, instruktører og veiledere som har kompetanse på nivået over kurset kompetansen skal sjekkes ut i, kan gjennomføre utsjekk av kompetanse. Utsjekkslistene for grunnopplæringen finner du her:

Alle kurs som har utsjekksliste, kan sjekkes ut for tilsvarende kompetanse. Alle kursene i Hjelpekorpsmodulen finner du på Korsveien.

Det er mulig å gjennomføre utsjekk av tilsvarende kompetanse innen alle kurs med utsjekk, så lenge dette gjøres innenfor gjeldende smittevernsanbefalinger.