Vannredning

Gjør deg klar til sommersesongen

Fortsatt drukner det rundt 100 mennesker i året i Norge. Det er alt for mange.

Tekst: Henrik Halle Høilo

Som hjelpekorps er det viktig at vi forbereder oss på vår neste aksjon, at vi er i beredskap. De fleste drukninger skjer på sommeren, og da må vi forberede oss nå. Ressursgruppe vann (RGV) oppfordrer alle til å forberede korpset på sesongen som kommer. Når mange nordmenn skal feriere på og ved sjø, elv og innlandsvann i Norge, og kanskje for første gang, har vi en større sannsynlighet for drukning og søk i, på og ved vann.   

Røde Kors er medlem i Drukningsforebyggende råd i Skadeforebyggende forum og RGV har vært med på å utvikle en nasjonal kampanje mot drukning. Håper den kan være til inspirasjon og nytte i lokalt arbeid. 

Her finner du også et rundskriv som ble sendt ut til alle kommuner i fjor. Dette er for dere som har lyst til å legge litt ekstra i det viktige forebyggende arbeidet. Her er det eksempler på hva som fungerer godt og hvilke tiltak det går an å kjøre alene, eller i samarbeid med kommunen eller andre lokale instanser. 

Hva er hovedbudskapene vi ønsker å få ut til alle i Norge? 

 • Vi har ikke flere å miste! Ha respekt for vann, vær og lokale forhold. Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig. 
 • Forebyggende tiltak fungerer og holdningsbygging virker. Hjelp oss å ta vare på hverandre med enkle grep som Vannvettreglene.  

Vannvettreglene

 1. Ha respekt for vann, vær og lokale forhold.  
  Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig. 
 2. Barn skal aldri bade alene.  
  Pass godt på dine egne barn og følg med på andres.  
 3. Bli kjent med bunn og dybdeforhold.  
  Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent.  
 4. Kjenn dine egne grenser.  
  Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv.  
 5. Ved ulykke; først varsle, så redde.  
  Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til.  
 6. Bruk redningsline eller livbøye ved redning.  
  Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp. Redning fra land gir økt sikkerhet.  
 7. Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt. 
  Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle. 
 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.  
  Svømmeturen skal gå langs stranden. Søk ly hvis det blåser opp på båtturen.  

Materiale

 • Artikler fra Røde Kors-butikken
 • Plakater fra Drukningsforebyggende råd
  - Drukning 
  - Førstehjelp ved vann
  - Barn, vann og sikkerhet
  - Vannvettregler

RGV oppfordrer alle til å klargjøre utstyr og friske opp kunnskap og kompetanse hos godkjent personell til aksjonen som med sikkerhet kommer. Med det som bakgrunn har vi laget et eksempel på hvordan dere kan forberede dere med en eller flere korpskvelder som tar utgangspunkt i pensumet i våre interne kurs.   

Forslag til korpskvelder

KLAR FOR SOMMEREN, KVELD 1: Søk ved sjø og vann

Målgruppe: Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som skal delta på redningsaksjoner ved vann.  

Innhold og tid: 

 • Forebyggende teori og fakta 0,5 time 
 • Gå gjennom statistikk og tidligere aksjoner. 
 • Sikkerhet og utstyr 1 timer. 
 • Gå gjennom alt av utstyr til strandsøk og gjør dette klart til bruk. 
 • Om det trenger noe vedlikehold er det lurt å følge opp dette.   
 • Knuter og stikk 0,5 timer 
 • Øv slik at alle knuter sitter. 
 • Søke- og redningsteknikker og sikring 
 • Gå igjennom å repeter alle søke og redningsteknikker.  
 • Ta en enkel øvelse eller spar den til en egen kveld.  

Øvingsmål: 

Oppfriskning av gammel kunnskap, læremålene for K-sjø er: 

 • Kunne delta som mannskap under søk og redningsaksjon på/ved sjø/vann på en sikker måte. 
 • Kunne bistå vannredningsleder med å lage beredskapsplaner for denne virksomheten bistå i opplæring av andre innen Røde Kors Hjelpekorps på dette feltet. 
 • Kjenne til forebyggende arbeid på dette området. 
 • Ut fra lokale forhold kunne bistå ledelsen med å gjennomføre kampanjer og andre tiltak. 

Krav til deltakerne:  Alle kan delta, enten som repetisjon eller som læring før du skal på kurs.  

Undervisningsform og gjennomføring: Teoriundervisning og 1 praktiske øvelse. Klar for sommersesongen er ment til å motivere lag til å oppfriske sine mannskaper og klargjøre utstyr til sesongen vi går inn i.    

KLAR FOR SOMMEREN, KVELD 2: Elv

Hensikt:  Kvelden skal oppfriske deltakerne nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne utføre søk ved aksjoner i tilknytning til strømmende vann. 

Målgruppe: Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som skal delta på redningsaksjoner i og ved elv. 

Øvingsmål 

 • Gå igjennom tidligere hendelser og dele erfaringer. 
 • Skape refleksjon og tanker om hvordan de kan bidra med å forebygge drukning gjennom holdninger og medmenneskelighet. 
 • Oppfrisket og sett igjennom alt av utstyr, både lag og personlig. 
 • Oppfrisket grunnprinsippene innen strømmende vann, begreper  
 • Gå gjennom og repeter aktuelle knuter.  
 • Gå gjennom geografien i distriktet på kart for å se på hvor det er muligheter for å få aksjoner.  

Tid: 3 timer. 

Krav til forkunnskaper: Alle kan delta, enten som repetisjon eller som læring før du skal på kurs.  

Undervisningsform:  Teori, og praktiske enkle øvelser.  

KLAR FOR SOMMEREN, KVELD 3: Besøk og bli kjent med det lokale brann- og redningskorpset

Hensikt: Brann og redning har ofte ansvaret for førsteinsatsen i en redningsaksjon, å spille på lag er superviktig. Strekk ut en hand og ta en korpssamling der dere besøker deres lokale brannvesen for å se hvilke utstyr brann og redning har. Forell om hva vi kan bidra med. Ofte vet vi for lite om hverandre og vi er sterkest sammen! 

Målgruppe: Aktive medlemmer i Røde Kors Hjelpekorps som skal delta på søk og redningsaksjoner.  

Læringsmål: 

 • Ha lokalkunnskap om ditt eget brann og redningsvesen og hva deres oppgave i en aksjon er og hva de kan bidra med. 
 • Hvilke utfordringer har brann og redning innen drukning.  
 • Få et bedre bilde av hvor mange som bidrar i søk og redning i ulike faser.  
 • Gjøre brann og redningsetaten oppmerksom på våre kvaliteter og kunnskaper der vi kan bidra.  
 • Er det muligheter for felles øvelser? 

Tid: En korpskveld.  

Antall deltakere: Se og tilpass etter avtale.  

Krav til forkunnskaper: Ingen 

Ta gjerne kontakt med oss i RGV på rgv@hjelpekorps.org om dere har spørsmål, eller kontakt distriktets fagleder på vann. Lykke til med det viktige arbeidet!