- Dere skal da ikke slutte å hente folk ut av skogen!

Beskjeden var krystallklar fra mannen tvers over bordet. Stedet var statens byråkratiske høyborg for vei på Helsfyr i Oslo. Datoen var 26. februar og året var 2018.

Nå var vi nesten i mål. Stemningen var god da vi forlot møterommet. 

Det gikk gjetord om hvor mange i ressursgruppe transport (RGT) som hadde jobbet med dette tidligere. Og nå var altså vi som skulle sette strek for denne jobbingen. Tre-fire RGTer, fem-seks ansatte og utallige uker, måneder og år med jobbing, nå var vi der!  

Bil Bilde 1

Vårt arbeid er kronet med hell! Trodde vi da. Litt naive og i lykkerus over å ha møtt noen som skjønte vår problemstilling. Det tok enda to år og tre måneder før vi faktisk var der vi skulle. Nå har vi dette magiske papiret! Har du lest deg opp på dispensasjonen? Har du lest RGTs følgeskriv?  

Om du ikke har kommet så langt bør du ikke hente pasienter riktig enda. Du bør heller ikke kjøre folk ut på aksjoner. 

Hjelpe_Bilde 1

Ingen blankofullmakt 

Det er nå lov for Norges Røde Kors å kjøre folk ut med ATV, det være seg på lasteplan, sadel eller tilhenger. Men det gir ingen blankofullmakt til å gjøre hva du vil. 

Erik Berge har vært med i Røde Kors siden tidlig 90-tallet og har de siste årene jevnlig fulgt opp ATV-søknaden: 

– Uansett hva man har av kompetanse, utstyr og hensikt kommer man som fører aldri unna sin plikt i veitrafikklovens paragraf 3: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. 

– Det verktøyet vi nå har blitt tildelt må vi bruke fornuftig. Om det viser seg at vi får en økt skadestatistikk eller det kommer på en alvorlig ulykke vil dispensasjonen kunne trekkes tilbake. 

Norges Røde Kors sin oversikt og samkjørte utdanning har vært utslagsgivende for at en dispensasjon har blitt gitt. I tillegg hjelper det til når man kan peke på en egen kongelig resolusjon som forteller om vår støtteaktørrolle innenfor det humanitære område i Norge. 

– Vi har kontroll på utstyret vårt, folka våre og utdanningen vår. Derfor har vi fått en åpning for det vi ønsker i form av en dispensasjon. Dog gjør samme kontrollen gjør det også ekstra klart at ikke alle omfavnes av dispensasjonen, sier RGTs egen ATV-Erik. 

55 ATVer klare for salg? 

Dispensasjonen gir ikke noe mulighet til å presse eller gå utenfor leverandørs tekniske spesifikasjoner. Regnes det en tilhenger uten brems med egenvekt på 200 kg og frakt av to personer á 80 kg vil kravet til ATVen være 360 kg. Det er et krav som underkjennes på 55 ATVer, sier Erik. 

Motorsykkelregistrert ATV vil derfor aldri kunne brukes innunder dispensasjonen som er gitt. 

Vi har også hørt med BRP som produsent og leverandør om det kan justeres i vognkortet på en trafikkstasjon, men svaret er “nei”. 

– Om tilhengeren er uregistrert kan den ikke kjøres langs offentlig vei, sier Erik. - Der er dispensasjonen tydelig. Men uregistrert henger har også, på lik linje som registrert, noen fysiske begrensninger. Så har du ikke et vognkort må du høre med produsenten. Og sørg for at det papiret er med når du kjører. 

Det er en ledelsesoppgave å legge til rette for at medlemmene får gjort det de skal, og da nå lovlig, med det utstyret som stilles til disposisjon. Det mener Kjersti Løvik, leder i Landsrådet.  

Når vi nå har tatt dette kjempeskrittet for å få til lovlig drift må det også følges opp lokalt.  

Selv om det er førers ansvar at det kjøres “etter boka” må hjelpekorpsenes ledelse nå ta en titt på egne vognkort og produsentspesifikasjoner. Om det nå er slik at dispensasjonen ikke favner utstyret i garasjen ledelsen gå ut med den informasjonen lokalt, sier hun videre. 

Hun er også overrasket over at kompetansekravet for å kjøre ATV ikke er bedre kjent. 

Krav til kompetanse 

RGT har fått tilbakemeldinger om at det er en del hjelpekorps som ikke har dokumentert kompetanse på sine ATV-førere. Uten kompetansen kan ikke dispensasjonen brukes. 

Bilde 3

Kompetansekravet i Røde Kors for å føre ATV har eksistert i flere år. Kurset “Kvalifisert ATV” ble lansert i 2013-2014 og har vært et krav siden, forklarer Erik. - Men vær klar over at det er et kompetansekrav, så det er kursets innhold du skal mestre. Og som Kjersti sier, dette er en ledelsesoppgave. Ledelsen må sikre at fører har rette opplæring.  

Kurset ble i sin tid utviklet av Ullensaker Røde Kors Hjelpekorps, og det er per i dag kun små detaljer som skiller det nasjonale kurset og Ullensaker sitt. 

– Vi kan derfor gå god for at de som har Ullensaker-kurset er godt innenfor kompetanse-kravet, sier Berge.  

Som ellers i Røde Kors er man også i transportfaget glade i lokale tilpasninger.  

I arbeidet med en dispensasjon er RGT gjort kjent med flere kurs som holdes på forskjellige nivåer, internt og eksternt. Når Statens Vegvesen kjenner kompetansekravet er det dog ikke noe slinger i valsen. 

Det er klart det ikke er braat noen kjører ATV i røde kors med minimal eller ingen formell utdanning. Et par førere med sviktende kunnskap om kjøretøyet kan torpedere hele den nye løsningen for Norges Røde Kors.  

Men det er vel strengt tatt enda verre om de ødelegger seg selv, annet mannskap eller pasienten grunnet lite kunnskap, reflekterer han videre. - Det er jo ikke noe leketøy vi driver med. 

Veien videre 

Det har gått under en uke siden svaret kom fra Statens Vegvesen. En av de første oppgavene somtas unna er spørsmålene som kommer inn. 

– Vi prøvde å vaske skrivet vårt best mulig i forkant, sier Ola Strømman. Han er leder i RGT.   

– På den måten håpet vi å besvare alle spørsmål før de kom. Om noen lurer på noe er det ofte ikke alene om det. Men vi ser at det kanskje ikke var et fullstendig skriv som ble sendt ut. 

I tillegg når ikke vi frem til alle der ute, sier Strømman. - Så de som nå leser denne teksten må bevisstgjøre alle rundt dere. Dispensasjonen må leses, det det samme med følgeteksten fra RGT.  

Han mener det er fort gjort å bomme på regelverket om man ikke setter seg inn i det. 

– Om man lurer: Spør. Ikke mén noe om hvordan det skal være, ting er krystallklart fra myndighetenes side, også i denne saken. Slik det stort sett er med alt RGT tar i, det er stort sett regulert av andre enn oss, avslutter han. 

På Korsveien og RGTs egen fb-gruppe finner man nå dokumentene man trenger for å få gjort det vi skal og det som forventes at vi gjør.

RGT holdt på søndag en liten forklaringsfest Facebook. Der kom det inn en del spørsmål som nå skal besvares så flest mulig får kunnskapen de trenger. 

Med dokumentene på Korsveien og svarene på Facebook skal de fleste ATV-førere være forberedt på en ny lovlig hverdag. 

Noen av spørsmålene som kom inn på Facebook: 

Kan vi nå frakte flere folk på hengeren? 

Ja, så lenge det ikke går utover det tekniske spesifikasjonene. 

Vil det økes antall hjelpekorps som kan avholde kurs?  

RGT gjør ikke noe fremstøt her, kurset avholdes lokalt etter en gitt kursmal. Det finnes nok folk i hvert distrikt som kan gjennomføre kurset. 

Kan vi registrere den uregistrerte tilhengeren? 

Produsenten kan svare på dette. 

I følge norsk lov så kan alle kjøre atv opp til 800 kubikk på bil-lappen. Men hva er kravene for å kjøre for Røde Kors?  

Krav for ATV-fører i Røde Kors er kurset “Kvalifisert ATV” eller kompetansen kurset gir. 

Vanlig ATV-henger har ikke skilt. Vil det være nødvendig for å kjøre på vei med Røde Kors? 

Ja, det finnes registrerte ATV-hengere, vi vil ikke få en dispensasjon for noe som kan løses ved hjelp av hyllevare. Dispensasjonen sier klart at registrering er påkrevd for bruk på offentlig vei. 

De som tok kurs for mange år siden og ikke kan dokumentere det, må de ta kurset på nytt? 

Nei, men de bør kunne fremvise kunnskapen som er påkrevet. 

Hvilke krav gjelder for tilhengeren? 

Ingen krav til høyde på karmer, men fører er ansvarlig for at transporten er trygg og sikker..