Nye ansatte i enheten

Hils på Gaute, Camilla og Martin som er nyansatte i enhet Søk og Redning.

Gaute Sars-Olsen

Gaute
Gaute begynte i enhet søk og redning (SOR) 1. januar i år.Han kommer fra en jobb innen vannforsyning og var distriktsleder i Akershus Røde Kors frem til oppstarten i SOR. Han har utdanning fra Universitetet og BI innen statsvitenskap og ledelse. Erfaring fra forsvaret, både innland og utlandstjeneste. Røde Kors utdanning innen instruksjon, vannredning (B), Operativ ledelse ( det gode gamle A-kurset), snøcooter og ATV for å nevne noe. Han sluttet som operativ leder da han ble valgt inn i distriktsstyret i Akershus. Han satt der som beredskapsleder, nestleder og distriktsleder og som en av de 4 medlemmene fra Det Sentrale Råd inn i Landsstyret. «Gleder meg til å komme tettere på hjelpekorpset igjen, operativ beredskap er spennende, givende og noen ganger en utfordring til å bli motivert av.»

Camilla Krabbe

Camilla

Camilla startet hos oss to uker før korona for å jobbe med kompetanseutvikling i hjelpekorpset. Hun er pedagog (cand. Paed) med en videreutdanning i konflikthåndtering. Hun har 10 års erfaring fra e-læringsbransjen og har jobbet i Mattilsynet i 10 år med digitaliseringsprosjekter og kompetanseutvikling. Camilla bor på Nesodden med mann, barn og dyr og blir ofte sett med et kamera rundt halsen.   

Martin Tiltnes

Martin

Martin er 29 år og er fra Enebakk i Viken og bor i Oslo. Han er aktiv frivillig i hjelpekorpset, de siste årene som d-rådsleder i Akershus. Martin har tidligere jobbet på distriktskontoret i Lillestrøm med blant annet kommersiell førstehjelp, DiBa og organisasjonsutvikling. Martin trives godt midt i Østmarka på leteaksjon i regnvær, og bak i beredskapsambulansen med fokus på pasienten.