Hjelpekorpset ASOR-øvelse

- En oppnåelig drøm

Den 15.-19. september ble det avholdt kurs i Aksjonsledelse søk og redning på Merket i Valdres. 25 deltakere fikk bryne seg på å lede hurtigsøk etter savnet person på land.

Skrevet av: Elise Honningdalsnes/Røde Kors
Foto: Didrik J. Krager

En av de som deltok var Connie Breivik, som slik som mange andre tidligere har følt på at hun ikke var kvalifisert nok til å søke. Kurset var intenst, lærerikt og det rapporteres om fantastisk samhold blant deltakerne som bodde sammen med laget sitt gjennom hele kurset.   

Godt læringsmiljlø

- ASOR er ikke er et fysisk krevende kurs slik som man kanskje er vant til i hjelpekorpset, men et kurs hvor man skal lede og planlegge en aksjon, organisere søkemannskap, og forholde seg til flere ulike roller i løpet av veldig kort tid. Øvelsene var lagt opp slik at vi hele tiden fikk utfordre oss og kjenne på mye mestring, sier kursdeltaker Connie. 

Kurset baserer seg på sykkelhjulmodellen, og er bygget opp slik at det veksler mellom teori og praksis de første dagene. Kurset avrundes med en større, avsluttende øvelse. Under avsluttende øvelse er det like mange i stab som det er deltakere på kurset. Dette gjør at øvelsene hele tiden tilpasses den som er aksjonsleder, og øvelsene blir justert slik at man utfordres på konkrete områder.
- Det er lite dødtid, og når man ikke er i øvelse får man oppgaver og oppfølging av staben. 
Dette ga et veldig godt læringsmiljø, og mulighet til å hele tiden stille spørsmål, sier Connie. 

Connie har vært med i Kristiansand Røde kors hjelpekorps i 10 år, og har bare positive ting å si om kurset og læringsutbytte. Som mange andre så tenkte ikke Connie at det var aktuelt for henne å søke, før i år. 

- ASOR har alltid føltes som et fjernt og litt uoppnåelig mål for meg. Tenk å ha så masse kunnskap at man kan lede en hel leteaksjon sammen med politiet? Men så kom det en dag hvor det plutselig føltes naturlig å søke. Jeg hadde også mange bekjente i hjelpekorpset som oppmuntret meg til å søke.

Connie Breivik

For alle med engasjement

For å delta på ASOR skal man gjerne ha litt fartstid i hjelpekorpset, men det viktigste er at man er engasjert, reflektert og har et ønske om å lære seg aksjonsledelse.  

 - Det er ikke noe farlig å delta på dette kurset. Vi har skjønt at flere tenker at dette kurset virker skummelt, men det er ikke det. Om du har tatt kurs i lagledelse (LSOR) og er interessert i aksjonsledelse så er det bare å melde seg på. Man er ikke der for å vise hva man kan, men for å lære. Det er et kurs hvor man blir nøye evaluert, men det er ikke et veldig komplisert kurs. Sjansene er store for at du består og har det gøy samtidig, sier Bent Hellum, faglig leder for ASOR.  

Kurset varer fra onsdag til søndag, og det meste læres på en praktisk måte. Det er en lett blanding av teori og gruppeøvelser. Deltakere fra politiet er med, og noen ganger har både speidere og sivilforsvaret stilt med deltakere. Kurset er selvsagt primært for frivillige i hjelpekorpset.  

242390211_4779607462049766_5906649706629413886_n
Øvelsene var lagt opp slik at vi hele tiden fikk kjenne på mestring, sier Connie Breivik.

Nye digitale løsninger 

 På grunn av gjeldende koronarestriksjoner måtte de som organiserte kurset ty til nye digitale løsninger, for å bedre kapasitet og tilrettelegge opplevelsen for både kursdeltakerne og stab. Under teoridelen av kurset satt deltakerne i et eget rom med kursholderne fysisk til stede i rommet. Staben satt i en egen del av bygget og fulgte med på både kurs og deltakere. 

ASOR avholdes årlig på Merket på Valdres, men det er også flere regionale kurs man kan melde seg på. I tillegg til å lære seg aksjonsledelse møter man andre frivillige. - Man blir veldig knyttet til hverandre der og da, og jeg tror mange holder kontakten. Det artige er jo at man ofte møtes igjen på aksjon eller andre samlinger om man bor i samme område. Og det er veldig positivt å være på aksjon med noen du kjenner fra før, sier Bent.  

- Samholdet blant oss som deltok var helt fantastisk. Særlig innad i lagene blir man veldig godt kjent. Laget bor sammen på en liten hytte, og vi er sammen om alle opp- og nedturer. Kveldene går med til å snakke om dagen som har vært, diskutere løsninger og planlegge neste dags øvelser. En stor fordel er at lagene består av personer fra hele landet, slik at vi kan utveksle erfaringer fra egne korps og på den måten lære mye av hverandre også utenom øvelsene, sier Connie.  

 Tilbakemeldingene til kurset er utelukkende positive.  

- Kurset er intenst, og det kreves at man er 100% påkoblet under øvelsene. Men kurset gjorde meg definitivt tryggere på meg selv som leder, og ga meg masse faglig påfyll og inspirasjon.

Connie Breivik