Politiet og Røde Kors under ASOR øvelse

ASOR-kurset: Styrker forholdet mellom politiet og Røde Kors

Gisle Anthun i Vest Politidistrikt er en av de som setter stor pris på samarbeidet med Røde Kors. Han mener at samhandlingen mellom politi og frivilligheten er utrolig viktig.

Skrevet av: Elise Honningdalsnes/Røde Kors
Foto: Didrik J. Krager

Dette er grunnen til at han har gjort det obligatorisk for alle som ønsker å bli innsatsledere å være med på Røde Kors’ ASOR-kurs.  

- Jeg har gjort kurset obligatorisk først og fremst fordi det er et kvalitetsstempel. Og de som har bestått kurset er tilliten verdig. De lærer seg viktigheten av å planlegge søk og innser hvor mye arbeid som ligger bak. Det er også verdifullt for politiet fordi det er relasjonsbyggende, og det øker tilliten gjensidig, sier Gisle.  

Det er nå rundt 10 stykker fra Vest Politidistrikt som har gjennomført kurset i aksjonsledelse søk og redning. En av dem er Christian Meyer, som deltok på ASOR-kurset på Merket på Valdres 15.-19. september. 

Det beste med å delta var å bli kjent med Røde Kors som organisasjon, samt få et innblikk i den kompetansen organisasjonen besitter og bevitne den glødende entusiasmen dere har for deres samfunnsoppdrag.

Christian Meyer

Christian svarer et ubetinget ja når vi spør han om kurset er relevant for han som politi.         

Den kunnskapen som blir tilført under kurset er uvurderlig i søk etter savnet. Det øker kunnskapen til hvordan man fort kan få en god start i en aksjon. Samt at det bygges relasjoner inn til et fagmiljø som vi som politi er meget avhengig av i slike situasjoner. 

Christian Meyer_ASOR
Christian Meyer mener at kurset styrker forholdet mellom politiet og frivilligheten

Bent Hellum, faglig leder for ASOR synes det er utelukkende positivt å ha med politi på kurset. 

- Vi ser arbeidet og oppgavene våre på en ny måte, med politiøyne. Vi får en ny innfallsvinkel og et nytt tankesett. Det er også godt å få avmystifisert politiet litt. De er faktisk ikke skumle, og det er positivt å lære de å kjenne.  

Christian mener midlertidig at kurset ikke hadde vært det samme om det bare hadde vært politifolk til stede som kursdeltakere.  
 
- Hadde du hatt denne undervisningen for kun politifolk tror jeg ikke du hadde klart å få den entusiasmen som de frivillige har. I tillegg så håper jeg at politiet kan være med på å skape et bredere bilde av en aksjon og hva våre oppgaver primært er, samt ufarliggjøre politiets uniform. 

Kurset er også med på å styrke forholdet frivilligheten og politiet har, mener Christian. Faglig leder Bent er helt enig og forteller at arrangørene ser en stor bonuseffekt av å ha med politiet både for Røde Kors og for dem.  

Etter endt kurs forteller Christian hvor imponert han er over hvor mye de i hjelpekorpset ofrer av privatlivet for å være med på dette arbeidet. - Jeg er meget imponert over den kunnskap dere besitter, og den viljen dere har til å ofre fritid for andre. 

Tar forholdet til nye høyder 

Et godt eksempel på hvordan relasjoner kan videreutvikles etter slike kurs er Yngvi Eggertsson. Han er en av de fra Røde Kors som har hatt mye kontakt med politiet - så mye at han er blitt kursholder på Politihøgskolen. Grunnet sin utdanning og lange fartstid i hjelpekorpset har han god erfaring med aksjonsledelse og søk. 

Jeg har kjørt mange kurs sentralt i Røde Kors, og derfor var det en fra politiet som ønsket innspill på studiemateriellet. Deretter ble det et større samarbeid og nå har jeg vært med på å holde nesten halvparten av undervisningen på studiet.  

Yngvi har bidratt med oppdatert kunnskap og vært med på å revidere studiemateriellet til de i politiet som nå videreutdanner seg til hundeførere. Populært er studiet kalt redningsstudie. 

Studentene på Politihøgskolen er svært positive. De oppfatter det som et stort pluss at det er eksterne bidragsytere som er med og underviser, og de har fått et helt annet syn på ressursstyring.

Yngvi Eggertsson

Det er Politihøgskolen som eier studiet, men søksmetodikken som redningstjenesten bruker har fått en stor plass i opplegget. Søksmetodikk som fag har utviklet seg voldsomt de siste 5-10 årene, så det er ingenting nytt Politihøgskolen har fått spesiallaget for studentene. Dette er metodikk som lenge har vært tilgjengelig i den frivillige redningstjenesten.  

- Redningstjenesten opereres jo for det meste av ildsjeler, men det som er fint å se her er at veien er kort til et formelt samarbeid med politiet, sier Yngvi.