Hjelpekorpser ser på mobilen sin.

I høst kommer Workplace for tillitsvalgte

I løpet av høsten blir alle tillitsvalgte i hjelpekorpset invitert til å være med i en Workplace-pilot. Workplace blir et nytt ledelsesverktøy for kommunikasjon mellom frivillige ledere i Røde Kors.

Workplace er enkelt fortalt et slags Facebook for organisasjonen. Det fungerer som et internt sosialt nettverk hvor man kan informere, inspirere og lære av hverandre på tvers av geografiske og organisatoriske skiller. Workplace er laget av Facebook, men det er et lukket system hvor bare vi i Røde Kors har tilgang.  

Hittil er det alle ansatte, landsrådene og tillitsvalgte i Røde Kors Ungdom som har fått tilgang til Workplace. 

- Jeg gleder meg til at alle tillitsvalgte i hjelpekorpset kommer på Workplace! Da blir det lettere å kommunisere, diskutere og dele fra vår innholdsrike hverdag.

Kjersti Løvik, landsrådsleder

I tillegg til at dette blir et nytt kommunikasjonsverktøy for frivillige ledere, er det også enkelt å kommunisere med ansatte på Workplace. Samtidig er det trygt og sikkert - dataene eies av Røde Kors. Du holder deg oppdatert, kan dele fra din hverdag og enkelt ha dialog med andre. Du velger selv hvilke grupper du vil følge for å få med deg hva som skjer.  

Hvem får tilgang?  

Landsstyret har vedtatt å tilby Workplace til tillitsvalgte for deling og dialog i organisasjonen. Dette er første ledd i å få alle tillitsvalgte i Røde Kors på. 

Vi ruller ut i to steg. I høst vil etter planen alle ledere i hjelpekorpset få tilgang, gitt at de er registrert med riktig verv i DiBa. Det betyr at vi gir tillitsvalgte et ledelsesverktøy for å videreutvikle kultur og ledelse i hjelpekorpset. Det blir enkelt for frivillige ledere på ulike nivå og forskjellige steder i landet å kommunisere med hverandre, samt enkelt å kommunisere med ansatte.

I neste steg får alle med utpekte roller tilgang, for eksempel de som er «scooteransvarlig», «depotleder» og lignende.  

Har du spørsmål? Se denne siden på Korsveien.

Fakta om Workplace

Hvorfor skal jeg ta i bruk Workplace? 

  • Vi eier våre egne data i motsetning til på Facebook 
  • Bedre kommunikasjon med og mellom frivillige ledere på tvers av organisasjon og geografi 

Hva kan jeg bruke Workplace til? 

  • Holde meg oppdatert og følge med på det som skjer
  • Vise andre hva jeg/vi driver med  
  • Dele lenker, foto og video 
  • Stille spørsmål, be om råd og innspill  
  • Lufte ideer og delta i diskusjoner 
  • Få inspirasjon og inspirere andre