Dame ser i kamera og snakker.

Landsråd Røde Kors Hjelpekorps 2020-2023

På landsmøtet i oktober ble det valgt nytt landsråd for Røde Kors Hjelpekorps. Under finner du en presentasjon av landsrådsmedlemmene og varaene.

Landsrådsleder og nestledere danner Landsråd Røde Kors Hjelpekorps' arbeidsutvalg. I denne artikkelen har vi invitert de til å presentere seg, og fortelle om hva de er opptatt av i sin rolle som landsrådsmedlem. I neste utgave får du møte tre nye landsrådsmedlemmer.

Kjersti Løvik, leder for Landsråd Hjelpekorps

Kenneth Gulbrandsøy, nestleder Landsråd Hjelpekorps

Jarle Bjørge Øverland, nestleder Landsråd Hjelpekorps

I de to neste utgavene i 2021 vil dere få presentert tre og tre av landsrådets faste medlemmer, slik at alle landsrådets faste medlemmer til slutt er presentert 

Kvinne lys kort hår
Kjersti Løvik, 47
Landsrådsleder
Kontorsted
Lokalt hjelpekorps: Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps. Distrikt: Nord-Trøndelag Røde Kors
Kenneth-DSC_7567b
Kenneth Gulbrandsøy, 44
Nestleder
Kontorsted
Lokalt hjelpekorps: Drammen Røde Kors Hjelpekorps   Distrikt: Buskerud Røde Kors 
Mann med blondt skjegg
Jarle Bjørge Øverland, 40
Nestleder
Kontorsted
Lokalt hjelpekorps: Seljord Røde Kors   Distrikt: Telemark Røde Kors

Landsrådsmedlem midt: 
Marit Haldorsen 
Alder: 42 
Lokalt hjelpekorps: Molde Røde Kors Hjelpekorps 
Distrikt: Møre og Romsdal Røde Kors  

Landsrådsmedlem mjøs:
Hans Jørgen Dokk 
Alder: 55 
Lokalt hjelpekorps: Gausdal Røde Kors Hjelpekorps  
Distrikt: Oppland Røde Kors Hjelpekorps  

 Landsrådsmedlem nord:
Rune G. Guldahl  
Alder: 42 
Lokalt hjelpekorps: Beiarn Røde Kors Hjelpekorps
Distrikt: Nordland Røde Kors  

Landsrådsmedlem sør:
Roy Worum
Alder: 34 
Lokalt hjelpekorps: Haugesund Røde Kors Hjelpekorps  
Distrikt: Rogaland Røde Kors  

Landsrådsmedlem vest:
Nils Vidar Hopland  
Alder: 49 
Lokalt hjelpekorps: Nordhordland Røde Kors Hjelpekorps  
Distrikt: Hordaland Røde Kors 

Landsrådsmedlem øst: 
Stein Teppen  
Alder: 53 
Lokalt hjelpekorps: Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps  

Distrikt: Akershus Røde Kors 

Landsrådsvara midt:
Agnes Syrstadeng  
Alder: 25 
Lokalt Hjelpekorps: Meldal Røde Kors Hjelpekorps   
Distrikt: Sør-Trøndelag Røde Kors  

Landsrådsvara mjøs: 
Aina Nicolaysen 
Alder: 38 
Lokalt hjelpekorps: Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps   
Distrikt: Oppland Røde Kors  

Landsrådsvara nord:
Dan-Roger Karlsen
Alder: 36 
Lokalt hjelpekorps: Alta Røde Kors Hjelpekorps  
Distrikt: Finnmark Røde Kors  

Landsrådsvara sør: 
Torfinn Bøe Henriksen  
Alder: 34 
Lokalt hjelpekorps: Sola Røde Kors Hjelpekorps  
Distrikt: Rogaland Røde Kors  

Landsrådsvara vest:
Stian T. Antonsen  
Alder: 64 
Lokalt hjelpekorps: Flora Røde Kors Hjelpekorps  
Distrikt: Sogn og Fjordane Røde Kors  

Landsrådsvara øst:
Tommy Eriksen  
Alder: 51 
Lokalt hjelpekorps: Sarpsborg Røde Kors Hjelpekorps  
Distrikt: Østfold Røde Kors