Nytt kurs: AFØR

Endelig kommer det nytt kurs for beredskapsambulanse-personell. Det nye kurset har fått navnet Avansert Førstehjelp, eller AFØR, og består av to moduler (medisinsk og beredskapsambulanse).

Ressursgruppe Førstehjelp har lenge jobbet med å lage et nytt og oppdatert kurs for de som skal bemanne beredskapsambulanse i Røde Kors. Kurset som brukes i dag er laget i 1993 (med noe faglig oppdatering tidlig på 2000- tallet), så vi kan trygt si at kurset var modent for revidering.  

Det er i stor grad Røde Kors og Norsk Folkehjelp som bemanner beredskapsambulanser, kurset er derfor også denne gangen laget i sammen – slik at kompetansenivået skal være likt. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på fra Helsedirektoratet om at er viktig. 

Avansert førstehjelp

I løp av prosjektet har det vært ansattstøtte både gjennom Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Det har vært noen utfordringer underveis – men nå er vi glad for at vi endelig er kommet i mål. Det er også benyttet et mange frivillige knyttet til begge organisasjoner med utvikling av de faglige modulene og øvelsen. Dette har vært viktig med tanke på å få med erfaringer fra noen som har vært med å kjøre kurs i dag. Ressursgruppe Førstehjelp retter derfor stor takk til alle som har vært involvert.  

Det nye kurset har fått navnet Avansert Førstehjelp, eller AFØR, og består av to moduler (medisinsk og beredskapsambulanse). For de korpsene som ønsker å heve kompetansen til frivillige som har mange henteoppdrag utenfor vei, men ikke har beredskapsambulanse vil det være mulig å gjennomføre kun den medisinske delen. For alle som i dag kjører ambulansepersonellkurs vil det da være medisinsk del og beredskapsambulanse(teknisk) som må gjennomføres.  

Ferdighetstrening, ringøvelser og caser

Det nye kurset er utviklet med mål om å kunne være gjennomførbart i hele landet. Det er derfor lagt opp til en del egenstudier gjennom NAKOS portalen. Her vil det være både eget produsert materiell som er pensum og noe e-læring som allerede er utviklet. Det vil selvsagt bli stilt forventninger til både deltager og veiledere om oppfølging mellom praksishelger. På praksishelgene vil det i stor grad være ferdighetstrening, mindre ringøvelser og caser som gjennomføres. Det legges i liten grad opp til tradisjonell klasseromsundervisning. Vi er derfor veldig spent på de første gjennomføringene av kurset.   

RG Førstehjelp er nå i sluttspurten på å ferdigstille dokumenter med god hjelp fra nasjonalkontoret. Vi regner med å være i mål med det aller meste før jul. Etter jul skal materiellet legges på Nakosportalen før vi er klare til å kjøre kurs. Vi kommer derfor til å komme med en større presentasjon av kurset etter jul.   

Dersom det er noen korps som ønsker å kjøre pilot på nytt AFØR kurs i 2021 er det fint om dere sender RG Førstehjelp en skriftlig hevendelse på dette – beskriv gjerne litt om planen i forhold til stab, forventet antall deltagere og tidspunkt for gjennomføring. Henvendelsen kan sendes til rgf@hjelpekorps.org