ikar-toppbilde-1600x

IKAR - den internasjonale fjellrednings-kommisjonen

IKAR arbeider for å styrke og utvikle det internasjonale fjellredningsarbeidet.

Om IKAR

IKAR (Den internasjonale fjellredningskommisjonen) er et internasjonalt redningsfaglig forum hvor organisasjoner/etater innen alpin fjellredning innhenter og utveksler erfaringer innen sine fagområder. Gjennom deltakelse på IKAR konferansen blir redningstjenesten oppdatert på ny internasjonal kunnskap innen alpin fjellredning i tillegg til at man blir oppdatert på nyheter innen utvalg og bruk av redningsutstyr.

Røde Kors Hjelpekorps ble medlem i IKAR i 1974 og har siden vært et A-medlem. Organisasjonen stiller med medlemmer med høy kompetanse innen alle IKARs fagområder, og har hvert år sendt delegater til de fire kommisjonene i IKAR; bakkeredning, skredredning, luftredning og legekommisjonen.

Du kan lese mer om IKAR på deres egne nettsider.

Om IKAR ettermøte

Norges Røde Kors inviterer den norske redningstjenesten til IKAR-ettermøte i etterkant av den internasjonale IKAR-konferansen. Her presenteres erfaringer fra den internasjonale konferansen samt temaer som ble tatt opp i de ulike kommisjonsmøtene. Røde Kors sine IKAR-delegater legger fram rapporter fra sine kommisjoner. I tillegg belyses nasjonale hendelser og erfaringer. IKAR-rapporter finnes lenger ned på siden. IKAR-ettermøte arrangeres alltid torsdag og fredag i uke 46.

I 2024 arrangeres IKAR-ettermøte 14. og 15. november hos Norges Røde Kors i Oslo. 
Invitasjon med påmeldingslenke vil komme her.
Frist for påmelding 5. november.

Program IKAR-ettermøte 2023
Presentasjoner fra møtet finnes lenger ned på siden.

Spørsmål om IKAR og IKAR-ettermøte kan sendes heidi.vigerust@redcross.no.

Internasjonal høstkonferanse

Se mer info om de årlige internasjonale høstkonferansene.

Rapporter og presentasjoner IKAR

Vigerust Heidi
Kontaktperson IKAR
Heidi Vigerust
E-post
heidi.vigerust@redcross.no
Mobil
938 70 881