2 menn i klatreutstyr i skogholt

IKAR - den internasjonale fjellrednings-kommisjonen

IKAR arbeider for å styrke og utvikle det internasjonale fjellredningsarbeidet.

IKAR-ettermøte arrangeres i uke 46

IKAR-ettermøte arrangeres 17. og 18.november 2022 hos Norges Røde Kors i Oslo.

For mer info samt påmeldingslenke – se denne invitasjonen: IKAR Invitasjon 2022.pdf

For påmelding ta kontakt med heidi.vigerust@redcross.no.

Program IKAR ettermøte 2022.pdf

IKAR-rapporter fra tidligere år finnes lenger ned på siden.

Om IKAR

IKAR (Den internasjonale fjellredningskommisjonen) er et internasjonalt redningsfaglig forum hvor organisasjoner/etater innen alpin fjellredning innhenter og utveksler erfaringer innen sine fagområder. Gjennom deltakelse på IKAR konferansen blir redningstjenesten oppdatert på ny internasjonal kunnskap innen alpin fjellredning i tillegg til at man blir oppdatert på nyheter innen utvalg og bruk av redningsutstyr.

Røde Kors Hjelpekorps ble medlem i IKAR i 1974 og har siden vært et A-medlem. Organisasjonen stiller med medlemmer med høy kompetanse innen alle IKARs fagområder, og har hvert år sendt delegater til de fire kommisjonene i IKAR; bakkeredning, skredredning, luftredning og legekommisjonen.

Du kan lese mer om IKAR på deres egne nettsider.

Om IKAR ettermøte

Kravet til å være et A-medlem er å kunne stille med delegater i alle kommisjonene samt bistå med å formidle erfaringer som kommer fram under IKARs høstkonferanse og andre kommisjonsmøter, i sine hjemland. Norges Røde Kors inviterer derfor den norske redningstjenesten til IKAR- ettermøte etter den internasjonale høstkonferansen hvor IKAR-delegater legger fram sine kommisjonsrapporter i tillegg til at andre ulike temaer står på programmet. Rapporter fra IKAR-ettermøtene inkludert program finnes under her. 

IKAR-ettermøte arrangeres torsdag og fredag i uke 46.

Internasjonal høstkonferanse

Les mer om den årlige internasjonale høstkonferansen.

Rapporter og presentasjoner IKAR

Vigerust Heidi
Kontaktperson IKAR
Heidi Vigerust
E-post
heidi.vigerust@redcross.no
Mobil
938 70 881