Mannskap fra Røde Kors og brannvesen står utenfor et sykehjem som er rammet av flom. Vis bildetekst
rivillige fra Oppland Røde Kors utenfor Sundskogvegen Omsorgsboliger i Vestre Toten Kommune. Vannet kom fra en veigrøft i nærheten av boligene. (Foto: Røde Kors / Randi Glomsrud)

Massiv innsats i uværsområdene

Aldri før har Røde Kors i Norge respondert på så mange hendelser på én gang som under ekstremværet Hans. Så langt har over 600 frivillige fra 50 lokalforeninger vært i aktivitet.

– Situasjonen er dramatisk for veldig mange mennesker. Akkurat nå har vi mobilisert alt av frivillige ressurser i de flomrammede områdene, og vi forbereder oss på stor aktivitet også de neste døgnene. Dette er den mest omfattende innsatsen vi har hatt knyttet til en naturkatastrofe i Norge, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Stor frivillig innsats

På noen få dager er det nedlagt mange tusen frivillighetstimer for å bistå der det treng, og mange flere vil det bli i løpet av de neste dagene. I alt har frivillige fra mer enn 50 lokalforeninger vært involvert, de fleste på Østlandet, men også inkludert noen redningsoppdrag på Vestlandet tilknyttet ekstremværet.

Frivillige fra Røde Kors kjører ATV med tilhenger gjennom en gjørmete skog
Frivillige fra Skedsmo og Ullensaker Røde Kors bistår kommunen blant annet med transport av mat til isolerte. (Foto: Skedsmo Røde Kors)

I katastrofeområdene har Røde Kors allerede vært i full sving i flere dager, med blant annet evakueringer, redningsoppdrag, flomsikring, bistand på evakueringssentre, psykososial støtte, frakt av mannskap, hjemmetjeneste, medisiner, sandsekker, befolkningsvarsling,

  • I Ringerike skjer nå den største vannføring noensinne siden målingene startet i 1945. Røde Kors lokalt har bistått i evakuering av rundt 1.700 mennesker. Det er fylt opp tre hoteller. 
  • Også i Bagn, Lom og Skedsmo har frivillige gått dør til dør for å evakuere i flom- og rasutsatte områder. I Nesbyen har de bistått med evakuering blant annet ved bruk av hjullaster
  • I Hønefoss og Ål i Hallingdal er frivillige på plass ved evakueringsentre.
  • Skedsmo og Ullensaker Røde Kors sørger for at evakuerte får mat og annen bistand det er behov for.
  • Dronegrupper har bistått politiet i Valdres, Gausdal, Brøttum og Tolga.
To skjermer som viser dronefilm
Lokale hjelpekorps har også stilt opp med droner for å hjelpe kommuner med å få oversikt over skadeomfang. Her er dronegruppene fra Brøttum og Tolga/Rendalen Røde Kors i aksjon på Otta. (Foto: Håkon Røsberg/Røde Kors)

Forbereder økt innsats 

Røde Kors forbereder seg nå for å bistå i større områder som ser ut til å bli rammet av massive oversvømmelser og med farevarsler for skred i Innlandet og Viken.

Hjelpekorpsene langs Drammensvassdraget og langs Glomma er i beredskap, og i Drammen er det allerede i aktivitet for å bistå med forberedelser som fylling av sandsekker i flomvernet. Også i Vestfold og Telemark er beredskapen forsterket.

Fire personer fyller sand i sekker
Flere lokalforeninger har bidratt i arbeidet med å fylle og lempe ut sandsekker. Er er frivillige fra Drammen Røde Kors i aksjon. (Foto: Drammen Røde Kors)

– Flomvannet vil fortsette å øke, og mange steder er svært utsatt for jord- og leirskred. De neste dagene vil bli kritiske mange steder. Skredfaren er fortsatt ikke over, og fokus vil gradvis flytte til områder hvor det er ventet at flomvannet vil nå i løpet av kort tid – særlig langs i nedre del av de store vassdragene som Glomma, Gudbrandsdalslågen og Drammensvassdraget, sier Bergh.