12 medlemmer i Arendal Røde Kors Hjelpekorps viser frem de nye beredskapssekkene sine. Vis bildetekst
Fornøyde medlemmer i Hjelpekorpset har fått styrket beredskapen sin ytterligere. Foto: Arendal Røde Kors Hjelpekorps.

Nye sekker styrker beredskapen

Det begynte med et ønske om å styrke lokal beredskap og gjøre noe ekstra for medlemmene sine. Nå står nye beredskapssekker klare til neste aksjon der Hjelpekorpset i Arendal Røde Kors rykker ut.

Hjelpekorpset i Arendal Røde Kors består av mange flotte frivillige, med god kunnskap og en fantastisk stå-på-vilje. Den siste tiden har det vært mye fokus på økte priser og dyrtid i media, noe som også påvirker de frivillige.

Et godt og viktig tiltak

Tore Johan Frigstad er operativ leder i Arendal Røde Kors Hjelpekorps. Han forteller at Hjelpekorpset har ønsket å tilby noe mer enn bare et minimum av uniformering til medlemmene sine, som bruker mange timer av fritiden sin for å hjelpe andre.

– Nye beredskapssekker er et viktig tiltak som gjør at mannskapene våre kan stille bedre rustet når hjelpen trengs.

Han forteller videre at de som har vært aktive på aksjoner vil bli prioritet først, på grunn av begrensede midler til innkjøp. Målet er at alle godkjente medlemmer skal få det samme tilbudet etter hvert.

En gruppe fornøyde medlemmer i Hjelpekorpset viser frem de nye beredskapssekkene sine.
Med nye beredkapssekker kan Hjelpekorpset i Arendal stille bedre rustet når hjelpen trengs. Foto: Arendal Røde Kors Hjelpekorps.

Alltid beredt

De nye beredskapssekkene er utrustet med en standardpakke, bestående av følgende utstyr: kartmappe og kompass, hodelykt, powerbank, førstehjelpsutstyr, thermokopp, multiverktøy, Jervenduk og regntrekk.

Sekken som er valgt er også hensiktsmessig, spesielt med tanke på vekt, størrelse og åpne løsninger. Den må for eksempel ikke tømmes hvis man skal ha tak i noe som ligger et stykke ned i sekken eller på bunnen. I tillegg er det plass til personlig tøy og skift, regntøy, mat og drikke og annet utstyr som fordeles på medlemmene i laget når man skal ut på aksjon.

Den nye beredskapssekken er stilt ut på et bord med utstyr som følger med.
De nye beredskapssekkene er fylt med nyttig og viktig utstyr. Foto: Arendal Røde Kors Hjelpekorps.

Så lenge man er medlem og aktiv i Hjelpekorpset i Arendal Røde Kors kan man ha beredskapssekken sin stående ferdig pakket og klar til aksjon. På denne måten er man alltid beredt til å rykke ut når hjelpen trengs.