Ansatte på distriktskontoret i Sogn of Fjordane Røde Kors

Dei elleve tilsette på distriktskontoret si hovudoppgåve er å legge til rette for lokal, frivillig, humanitær aktivitet.

Distriktskontoret:

Mann men rød vest
Dag Hovland
Dagleg leiar
E-post
dag.hovland@redcross.no
Mobil
908 94 974