HJK 1

Årsmøte 2022

Styret i Kristiansand Røde Kors innkaller til årsmøte i Kristiansand Røde Kors.

Tidspunkt: Mandag 28. februar 2022 kl 18:00
Sted: Arkivet, Vesterveien 4 – Lokale: Pål Eiken, 3 etg.

OBS: det vil være begrenset parkering, så vi oppfordrer til å bruke kollektivt og kjøre sammen. Dersom man har behov for å parkere bør man fortrinnsvis parkere utenfor Røde Kors-huset.

Påmeldingsfrist  Lenke til påmeldingsskjema
Dersom du får problemer med påmeldingen, kontakt oss på kristiansand@redcross.no

Alle medlemmer i Kristiansand Røde Kors som har betalt kontingent de siste 14 måneder før møtets begynnelse har stemmerett. Vi ønsker gjerne skriftlig påmelding i forkant. Dette med tanke på å få verifisert stemmeberettigede.

Møtet gjennomføres fysisk, men det vil være mulig å følge møtet digitalt på Teams. Det vil kun være mulig å stemme fysisk.

Komplette årsmøtepapirer kan du laste ned her:

Årsmøtepapirer 2022 Kristiansand Røde Kors - oppdatert 2022-02-16.pdf

Oppdatert info ang. sak 8 - Hovden fjellsikringssenter:

KRK - Soknad om anleggsbidrag for etablering av trafo og fremføring av strøm - oppdatert.pdf

Administrasjonen i Bykle kommune har innstilt positivt på søknaden og det avgjøres endelig politisk 8. mars.