Ungdomskonferansen 2017

Bli med i Røde Kors Ungdom. Her kan du bidra!

Ungdomskonferanse

Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap. I Kristiansand har vi aktiviteter innen migrasjon og unges psykiske helse.

På Ungdomskonferansen kan du høre mer om aktivitetene vi jobber med i Kristiansand, hva det skal satse på i 2017 og hvordan du kan bli med å bidra. Vi får besøk av en flyktning som deler sin dramatiske historie etter 10 år på flukt. Det blir presentasjon av kompis-kampanjen. Røde Kors Ungdom er ikke bare alvor. Det er også kos og sosialt. Det blir derfor også tid til pizza, brus og snakking.

Viktigst av alt er imidlertid at vi skal velge et nytt lokalråd for ungdom på Ungdomskonferansen. Lokalrådet har ansvar for å lede og representere ungdomsaktivitetene i Kristiansand. De skal ha oversikt over pengene som brukes og søke om penger ved behov. Lokalrådet har også ansvaret for handlingsplan og strategi arbeid.

Kanskje er det deg som sitter i lokalrådet i 2017?

Da det ikke har vært et lokalråd i Kristiansand på en liten stund blir det direkte valg på Ungdomskonferansen. Det betyr at alle medlemmer (det kan du bli på møtet) kan melde sitt kandidatur på konferansen, så det blir det opp til de fremmøtte å stemme frem de beste kandidatene. Vi håper å høre fra mange spennende kandidater! Postene som skal velges er:  1 leder, 1 nestleder, 3 rådsmedlemmer og en vara. Dem som velges vil utgjør nytt lokalråd ungdom i Kristiansand.

Enten du ønsker å være med i rådet eller ei, så håper vi å se deg på konferansen. Vi trenger folk som har lyst å bidra. Folk som er nysgjerrige og bryr seg. Vi trenger ganske enkelt folk som liker folk.

Har du lyst å vite mer om Røde Kors Ungdom? Besøk våre nettsider.

Har du lyst å vite mer om Røde Kors Kristiansand? Besøk våre nettsider.

Kort om aktivitetene i Røde Kors Ungdom Kristiansand

Campus Activus
Aktivitet for studenter på UiA. Aktiviteten er et samarbeid mellom Røde Kors, Studentskipnaden i Agder avd. helse og Student organisasjonen i Agder. Det arrangeres spillkvelder i oddetallsuker på campus Kristiansand. I tillegg legges det enkelte ganger opp til å gjøre ting utenfor campus som for eksempel bowling og Escaperoom.

Chill out
Møteplass for ungdom som har deltatt på Kick off leir (leir for unge sliter i hverdagen). I aktiviteten samarbeides det med Sørlandets Sykehus avd. ABUP. Aktiviteten består av blanding av samtalekvelder på Røde Kors huset og aktiviteter ute i byen/naturen.

Aktivitet på mindreårig mottak
Aktivitet for ungdom som bor på mottak i Kristiansand. Gruppen veksler mellom å besøke mottak og arrangere aktiviteter i nærområdet. 

Flyktningkompis
Flyktningkompis er en nystartet aktivitet. Unge flyktninger som har fått opphold i Norge kobles med frivillige basert på interesser m.m. Gjennom aktiviteten blir man kjent, utveksler erfaringer, snakker norsk, gjør flyktningen kjent i byen, med aktiviteter som kan gjøres osv. Dette er spennende prosjekt vi virkelig gleder oss til å utvikle sammen med det nye lokalrådet.