Fellesverket

Kristiansand Røde Kors

Kristiansand Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Vesterveien 6, 4616 KRISTIANSAND S
Telefon
22 05 40 00
E-post
kristiansand@redcross.no
Leder
Bjørn Erik Tobiassen
Nestleder
Isabelle-Louise Aabel

Velkommen!

Om Kristiansand Røde Kors

Kontakt Kristiansand Røde Kors

Her finner du Kristiansand Røde Kors sin Facebook-side

Her finner du Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps sin Facebook-side

VALGMØTE LOKALRÅD OMSORG 2023.pdf

Aktiviteter og tilbud