Gave til LRK

Hvis du ønsker å donere penger til Lillesand Røde Kors og ønsker å få registrert dette som en skattefordel, så gjør du følgende:

1. Overfør ønsket beløp til konto 1602.44.95411
2. Merk innbetalingen med: "Gave til Lillesand Røde Kors"
3. Send mail til "giver@redcross.no"
- Gi info om innbetaling og at du ønsker fradrag på skatten
- Navn og personnummer

Minstebeløp for fradrag kr. 500,-
Maksimalt fradragsbeløp kr. 16.800,- pr år.
Spart skatt utgjør 28% av gavebeløpet.