Lillesand Røde Kors har i overkant av 480 medlemmer, men har alltid behov for flere, både aktive og passive. Hvis du kunne tenke deg å støtte oss med ditt medlemskap er det veldig enkelt å melde seg inn på startsiden vår. Enten du kun vil være støttemedlem, har noen få timer i måneden eller ønsker å bli aktivt medlem setter vi pris på ditt bidrag.

Fakta om Lillesand Røde Kors

Ungdommens Røde Kors og Hjelpekorpset ble startet i 1974 og Besøkstjenesten i 1979.

Lokalforeningen har blant annet ansvar for pantecontainere som vi har utplassert rundt om i kommunen i sommerhalvåret. De er populære og brukes ivrig av våre innbyggere og turister. Inntektsgivende gruppe er også underlagt hovedstyret.

Vi eier Røde Kors huset nede i havna og det meste av aktivitetene våre skjer her. På sommeren har vi døgnvakt fra huset samt vakt på Røde Kors båten.
Foreningen har et veldig godt samarbeid med kommunen og næringsdrivende i byen.

Hvis du ønsker å donere penger til Lillesand Røde Kors og ønsker å få registrert dette som en skattefordel, så gjør du følgende:
April 2017 fikk Lillesand Røde Kors levert sin helt nye redningsskøyte fra produsenten på Aukra på utsiden av Molde.