Kontakt Lillesand Røde Kors

Lillesand Røde Kors har lokaler i sentrum av Lillesand, Havnegata 10.

Lillesand Røde Kors
E-post: post@lillesandrk.no

Hank Joreid, leder Lillesand Røde Kors Hjelpekorps
E-post: hank.olsen@rodekors.org
Tlf: 907 95 870

Else Berit Espseth, leder Lillesand Røde Kors Besøkstjeneste
E-post: post@lillesandrk.no
Tlf: 909 80 174