Mandal

Årsmøte 2022

Årsmøtet holdes Teams. Årsmøtepapirer blir lagt ut her.

Grunnet pandemisituasjonen avholdes årsmøtet i år digitalt via Teams. Torsdag 18. februar 2021 kl. 18:30