Årsmøtet i Lindesnes Røde Kors er satt til 26.februar kl. 19.00 på Røde Kors-huset i Oksevollveien 4.
Årsmøtepapirene finner du her: 
Årsmøtepapirer Lindesnes Røde Kors 2024.pdf

Grunnet pandemisituasjonen avholdes årsmøtet i år digitalt via Teams. Torsdag 18. februar 2021 kl. 18:30