Årsmøte 2021

Grunnet pandemisituasjonen avholdes årsmøtet i år digitalt via Teams. Torsdag 18. februar 2021 kl. 18:30

Det vil bli sendt ut e-post med møtelink til de påmeldte.
Påmelding via dette skjemaet innen 14. februar.

Dagsorden med sakspapirer: 

Årsmøte Mandal Røde Kors.pdf

Regnskap med balanse for 2020.pdf

Revisors beretning for 2020.pdf

Ved spørsmål kan Brede Pedersen kontaktes på telefon 913 39 888.