Årsberetning 2022

Vi her i Agder er en del av verdens største humanitære nettverk. Både nasjonalt og internasjonalt er Røde kors en stor og tydelig organisasjon.

2022 var året hvor pandemien slapp taket.

Etablerte aktiviteter kom i gang igjen, og nye ble startet opp – blant annet startet Besøksvenn med hund opp i flere lokalforeninger.

Innenfor oppvekst er aktivitetene ikke bare i ferd med å vende tilbake til sitt gamle nivå – her har det vært fin økning
med nye BARK (Barnas Røde Kors)- og Treffpunkt-aktiviteter i flere lokalforeninger. Det ble også startet opp et nytt Fellesverk for ungdom i distriktet. Samtidig har vi fokus på beredskap og antallet beredskapsavtaler med kommuner har aldri vært så høyt som i 2022.

Her finner du årsberetningen til Agder Røde Kors 2022: 

Årsberetning Agder Røde Kors 2022.pdf