Jonas Ravn Øhlckers 2018
Jonas Ravn Øhlckers
Daglig leder - Aust-Agder Røde Kors og Vest-Agder Røde Kors
E-post
jonas.ohlckers@redcross.no
Mobil
+47 402 09 174
Bryan Hayes 2018
Bryan Hayes
Koordinator Fellesverket, kontorsted Arendal
E-post
bryan.hayes@redcross.no
Mobil
+47 452 50 302

Enhet adminstrasjon og styring

Morten Westvik
Morten Westvik
Enhetsleder administrasjon og styring, kontorsted Kristiansand
E-post
morten.westvik@redcross.no
Telefon
+47 992 72 950
Bent Sigmund Olsen beskåret
Bent Sigmund Olsen
Rådgiver plan, rapportering og tilskudd, kontorsted Kristiansand
E-post
bent.olsen@redcross.no
Mobil
+47 977 60 469
Jane Sofie Svendsbø 1
Jane Sofie Svendsbø
Rådgiver kommunikasjon, synlighet og samfunn, kontorsted Kristiansand
E-post
jane.svendsbo@redcross.no
Mobil
+47 911 83 525

Enhet for frivillighet og organisasjonsutvikling:

Malin Wickman 2
Malin Wickman
Enhetsleder, kontorsted Kristiansand
Kontorsted
Arendal
E-post
malin.wickman@redcross.no
Mobil
+47 997 07 002
Kjell Moan 2018
Kjell Moan
rådgiver søk og redning, lokalforeningskontakt Hisøy, Arendal og Vennesla, kontorsted Arendal
E-post
kjell.moan@redcross.no
Mobil
+47 402 47 010
Torbjørn Nilsen 2018
Torbjørn Nilsen
Rådgiver oppvekst, lokalforeningskontakt Lyngdal, Hægebostad og Kvinesdal
Kontorsted
Kristiansand
E-post
torbjorn.nilsen@redcross.no
Mobil
+47 412 48 890
Birgit Weerts 2018
Birgit Weerts - i permisjon
Rådgiver sosial inkludering og migrasjon, lokalforeningskontakt Tromøy, kontorsted Arendal
E-post
birgit.weerts@redcross.no
Mobil
+47 908 08 061
Ellen Rekdal 2018
Ellen Rekdal
Rådgiver for opplæring og førstehjelp, lokalforeningskontakt Evje og Hornnes, Risør, kontorsted Arendal
E-post
ellen.rekdal@redcross.no
Mobil
+47 975 34 880
Knut Kjørkleiv beskåret web
Knut Kjørkleiv
Rådgiver digitale verktøy og beredskap, lokalforeningskontakt Lista, Mandal, kontorsted Kristiansand
E-post
knut.kjorkleiv@redcross.no
Mobil
40452610
Irgen Wiig Sørensen
Irgen Wiig Sørensen
Rådgiver oppvekst, lokalforeningskontakt Søgne og Songdalen
Kontorsted
Kristiansand
E-post
irgen.wiig.sorensen@redcross.no
Mobil
412 97 841
Helle Marie Andresen
Helle Marie Andresen
I permisjon
E-post
helle.andresen@redcross.no
Mobil
+47 916 81 617