Om Agder Røde kors

Agder Røde Kors har 15 lokalforeninger med over 2300 frivillige som engasjerer seg i ditt nærmiljø.

Vi har over 7.000 medlemmer og 2.300 frivillige fordelt på 15 lokalforeninger.
Vi organiseres gjennom utvalg og råd ledet av frivillige. Distriktskontoret er delt med ett kontor i Arendal og ett i Kristiansand. Vi er 13 ansatte som betjener frivilligheten og bidrar med administrativ støtte.

Lokalforeningene tilknyttet Agder Røde Kors er:

Arendal Røde Kors
Tromøy Røde Kors
Evje og Hornnes Røde Kors
Hisøy Røde Kors
Grimstad Røde Kors
Kristiansand Røde Kors
Kvinesdal Røde Kors
Lillesand Røde Kors
Lista Røde Kors (Farsund)
Lygna Røde Kors (Hægebostad)
Lyngdal Røde Kors
Mandal Røde Kors (Lindesnes)
Songdalen Røde Kors (Kristiansand)
Søgne Røde Kors (Kristiansand)
Vennesla Røde Kors.

Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Distriktsstyret i Agder Røde Kors er på valg annethvert år.

Distriktsleder

Synnøve Eikaas Aksnes
Epost: synnove.aksnes@rodekors.org

Kontakt

Send epost: dk.agder@redcross.no
Telefon: 22 05 40 00 (Åpningstider: 9-15)

f_logo_RGB-Blue_58.png  Du finner oss på Agder Røde Kors Facebook-side 

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som av en eller annen grunn har lav inntekt.