Om Agder Røde kors

Agder Røde Kors har 15 lokalforeninger med over 2300 frivillige som engasjerer seg i ditt nærmiljø.

Vest-Agder Røde Kors organiseres gjennom utvalg og råd ledet av frivillige. Distriktskontoret med ansatte betjener frivilligheten og bidrar med administrativ støtte.

Lokalforeningene tilknyttet Agder Røde Kors er:

Arendal Røde Kors, Tromøy Røde Kors, Hisøy Røde Kors, Evje og Hornnes Røde Kors, Grimstad Røde Kors, Lillesand Røde Kors, Kristiansand Røde Kors, Kvinesdal Røde Kors, Lista Røde Kors (Farsund), Lygna Røde Kors (Hægebostad), Lyngdal Røde Kors, Mandal Røde Kors, Songdalen Røde Kors, Søgne Røde Kors og Vennesla Røde Kors.

Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Distriktsstyret i Agder Røde Kors er på valg annethvert år.

Distriktsleder

Synnøve Eikaas Aksnes
Epost: synnove.aksnes@rodekors.org

Kontakt

Send epost: dk.agder@redcross.no
Telefon: 22 05 40 00 (Åpningstider)

f_logo_RGB-Blue_58.png  Du finner oss på Agder Røde Kors Facebook-side