Om Agder Røde kors

Våre frivillige engasjerer seg hver dag  i lokalmiljøene i Agder med mange aktiviteter, blant annet aktivitet for barn og unge, integrering, nettverk, besøk og hjelpekorps.

Vi har ca. 7.500 medlemmer  og 2.200 frivillige fordelt på 17 lokalforeninger.
Vi organiseres gjennom utvalg og råd ledet av frivillige. Distriktskontoret er delt med ett kontor i Arendal og ett i Kristiansand med ansatte som betjener frivilligheten og bidrar med administrativ støtte.

Lokalforeningene tilknyttet Agder Røde Kors er:

Arendal Røde Kors
Evje og Hornnes Røde Kors
Grimstad Røde Kors
Hisøy Røde Kors
Hægebostad Røde Kors
Kristiansand Røde Kors
Kvinesdal Røde Kors
Lillesand Røde Kors
Lindesnes Røde Kors
Lista Røde Kors (Farsund)
Lyngdal Røde Kors
Risør Røde Kors
Songdalen Røde Kors (Kristiansand)
Søgne Røde Kors (Kristiansand)
Tromøy Røde Kors
Tvedestrand Røde Kors
Vennesla Røde Kors

Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter midlene etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak. Distriktsstyret i Agder Røde Kors er på valg annethvert år.

Distriktsleder

Synnøve Eikaas Aksnes
Epost: synnove.aksnes@rodekors.org

Kontakt

Send epost: dk.agder@redcross.no
Telefon: 22 05 40 00 (Åpningstider: 9-15)
Org. nr.: 970412204 

Facebook logo  Du finner oss på Agder Røde Kors Facebook-side 

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som av en eller annen grunn har lav inntekt.
Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som av en eller annen grunn har lav inntekt. Agder Røde Kors har ferietilbud i skolens ferier og vi trenger deg med som frivillig!