Aktivitetslederkurs

Hva er Røde Kors uten gode aktivitetsledere? Aktivitetslederne ser behovene på nært hold enten det gjelder deltagere i aktivitet eller blant frivillige som bidrar til aktivitet.

Kurset ruster deg til å planlegge, organisere og utføre aktivitet. De gir deg overblikk over hvem som kan være ressurser for deg og redskaper til å møte utfordringer som oppstår i hverdagen.

Målgruppe: Nye gruppe- eller aktivitetsledere
Krav: ingen krav, men fullført grunnopplæring i Røde Kors er en fordel
Kursholder: Minnie Nypan