Kurshelgen 2021

Ingress er påkrevd

Kursinnhold

Hvordan vi kan på best mulig måte til rette legge våre aktiviteter. Hvordan setter vi i gang en-til-en besøk med god beskyttelse av våre frivillige ?
Hensikten med kurset er å bidra til økt kompetanse i å forebygge og håndtere konfliktsituasjoner og gjennom dette bidra til å skape gode og trygge relasjoner.
Røde Kors har utviklet program for helhetlig oppfølging for frivillige og ansatte knyttet til kriser, ulykker og katastrofer.
Dette er et praktisk og spennende kurs med aktiviteter som gir deg kompetanse, tips og trening i å planlegge og lede aktiviteter ute i det fri.
Kurset skal sikre at frivillige i Røde Kors har en grunnleggende forståelse av hva det vil si at Røde Kors er en beredskapsorganisasjon.
Kurset er innrettet mot alle medlemmer med kompetanse på et videregående nivå innen operative fag i hjelpekorpset.
Å heve organisasjonens kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk og vedlikehold av ATV slik at Røde Kors får en tjeneste som bygger på god sikkerhet og høy kompetanse.
Kurset er for alle frivillige som ønsker å få kunnskap og forståelse om konflikthåndtering og ikkevoldskommunikasjon
Ett Røde Kors! 2000 frivillige, 2000 selvstendige meninger, 2000 fasiter på hvordan ting skal gjøres. Hvordan går vi frem for å utnytte styrken og fellesskapet i ett Agder til beste for de som trenger
Kurset har som mål og gi alle medlemmer en oppfriskning i hjelpekorpskursene Kvalifisert Førstehjelps, Kvalifisert Samband og Kvalifisert Søk- og Redning.
Temakurset om Besøkstjenesten gir frivillige besøksvenner forståelse for Røde Kors sitt arbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner – spesielt dem som opplever ensomhet og sosial ekskludering.
Hensikten med Temakurs oppvekstaktiviteter er å styrke de frivillige i deres arbeid med barn, særskilt barn i vanskelige livssituasjoner.
Hensikten med kurset Taushetsplikt er å gjøre deltakerne godt kjent med taushetserklæringen for frivillige i Røde Kors, inkludert hovedreglene om taushetsplikt og unntakene som gjelder.
Kurset "Tør du å lytte" handler om hvordan snakke med barn og unge om noe vanskelig.