Ettersamtale nivå 1

Røde Kors har utviklet program for helhetlig oppfølging for frivillige og ansatte knyttet til kriser, ulykker og katastrofer.

Dato: Søndag 31.10
Tid: 9 - 12
Rom: Informasjon kommer
Kursholdere: Ingrid Ulstein og Marianne Fredrikke Henriksen

Frivillige og ansatte skal få kunnskap om og ferdigheter i å takle egne reaksjoner og opplevelser gjennom strukturerte samtaler med ledere i Røde Kors.

Læringsmål

  • Deltakerne skal få innsikt i helhetlig program for ettersamtale i Røde Kors
  • Deltakerne skal få kjennskap til sin rolle som samtaleleder
  • Deltakerne skal få kjennskap til og øve på de fem fasene i en ettersamtale
  • Deltakerne skal få kjennskap til kriteriene for nivå 1

Hensikten er å gi dere kunnskap om og ferdigheter i å gjennomføre ettersamtaler for frivillige og ansatte som har vært i aktivitet eller innsats i kriser, ulykker eller katastrofer på vegne av Røde Kors.

Målgruppe: Ledere i alle ledd, samt andre ressurspersoner. For Hjelpekorpsene er målgruppen også aksjonsledere, søkslagsledere og vaktledere.
Krav: Fullført de obligatoriske grunnkursene