Grunnkurs Beredskap

Kurset skal sikre at frivillige i Røde Kors har en grunnleggende forståelse av hva det vil si at Røde Kors er en beredskapsorganisasjon.

Dato: Søndag 31.10
Tid: 9-12
Rom: Informasjon kommer

Kurset skal gi god forståelse for hvordan lokalforeningen jobber med beredskap, og gi innsikt i de frivilliges rolle i det lokale beredskapsarbeidet.

MÅLGRUPPE

Kurset er tiltenkt alle frivillige i Røde Kors som ønsker å lære om beredskap og de frivilliges rolle i det lokale beredskapsarbeidet.

ANTALL DELTAKERE

Anbefalt er minimum 6 og maksimum 15 deltakere (av hensyn til diskusjonsøvelse). Færre eller flere deltakere kan tenkes. Det må være opp til kursholder hvor det anses rimelig å sette en øvre eller nedre grense.

INNHOLD

 • Introduksjon
 • Beredskap i Norge og i Røde Kors
 • Sentrale samarbeidspartnere for lokalforeningen
 • Beredskapsverktøy
 • Oppsummering
 • Diskusjonsøvelse
 • Kursavslutning

LÆRINGSMÅL

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha fått grunnleggende kjennskap til hva beredskap er, i Røde Kors og i samfunnet for øvrig
 • Ha fått forståelse for hva det innebærer at Røde Kors er en beredskapsorganisasjon
 • Ha fått kjennskap til sentrale beredskapsaktører som Røde Kors samarbeider med lokalt
 • Ha fått kjennskap til lokalforeningens verktøy i beredskapsplanlegging
 • Ha blitt kjent med det lokale risikobildet gjennom kjennskap til kommunens ROS-analyse
 • Ha gjennomført en diskusjonsøvelse med utgangspunkt i lokalforeningers rolle i hendelser som inntreffer lokalt

KRAV TIL FOR KUNNSKAPER

Det stilles ingen krav til forkunnskaper, men det anbefales å ha gjennomført kurset Introduksjon til Røde Kors i forkant.