Kurs i operativ veiledning (KOV)

Kurset er innrettet mot alle medlemmer med kompetanse på et videregående nivå innen operative fag i hjelpekorpset.

Dato: Fredag 29.10, Lørdag 30.10 og Søndag 31.10
Rom: Info kommer. Teoriundervisning vil bli innendørs, mens praktiske kurs er utendørs.

Med et videregående nivå menes nivået over kvalifisert nivå, slik som for eksempel Videregående førstehjelp og Lagledelse søk og redning.

Målgruppe

Kurset er innrettet mot alle medlemmer med kompetanse på et videregående nivå innen operative fag i hjelpekorpset. Med et videregående nivå menes nivået over kvalifisert nivå, slik som for eksempel Videregående førstehjelp og Lagledelse søk og redning.

Mål for kurset

  • Utdanne kvalifiserte veiledere innen operativt arbeid og ledelse.
  • Praktisere i henhold til Erfaringslæringsmodellen.
  • Få trening i konstruktive og presise tilbakemeldinger.
  • Kunne bruke konsepter (PIKSIB, ledelsesmodeller, pas us og så videre) som verktøy i veiledning.
  • Bidra til å skape felles holdninger og verdier innen operativ veiledning.
  • Bidra til en felles plattform innen veiledning av operativt arbeid og ledelse.
  • Bidra til videreutvikling av den operative veiledningen i Røde Kors.

Krav til deltakerne

  • Bestått kurs/ opplæring på operativt videregående nivå, uavhengig av fagområde. Kursets øvelser baserer seg på pensum fra LSOR og VFØR.
  • Interesse for/ ønske om å bli veileder.
  • ID-kort og godkjent Hjelpekorpsprøve.

Undervisningsform

Teoriundervisning i form av leksjon innendørs. Øvelser utendørs.