Kvalifisert ATV

Å heve organisasjonens kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk og vedlikehold av ATV slik at Røde Kors får en tjeneste som bygger på god sikkerhet og høy kompetanse.

Dato: Kurset går over tre dager: 29.10, 30.10 og 31.10.

Kurset skal gi deltakerne den kompetansen som er påkrevd og nødvendig for å kjøre ATV på en ansvarlig måte i oppdrag for Røde Kors.

 Målgruppe
ATV-kurset er beregnet for godkjente hjelpekorpsmedlemmer i Røde Kors som har behov for å bruke ATV i Røde Kors tjeneste.

 Krav til deltakerne

 • Førerkort for aktuell kjøretøygruppe (sjekk vognkort!)
 • Være fylt 18 år og godkjent hjelpekorpsmedlem (ha ID-kort)
 • Ha grunnleggende kunnskap om bruk av kart, kompass og GPS
 • Ha gjennomført Kvalifisert søk og redning (KSOR) eller tilsvarende
 • MÅ ha lest gjennom deltagerhefte før kursstart
 • Grunnleggende kjennskap til ATV en fordel

 Innhold og tid
Kurset er på totalt 18 undervisningstimer (13,5 klokketimer) fordelt slik:

 • Kursåpning halvtime
 • Del 1 – Grunnleggende kjøretøykunnskap og kjøreteknikk 5 timer
 • Del 2 – Kjøring i variert terreng 4 timer
 • Del 3 – Avsluttende opplæring 8 timer
 • Kursavslutning halvtime

Timer i denne sammenheng er undervisningstimer, altså 45 minutter.
Pauser og tid til veiledningssamtaler kommer i tillegg.
Tiden som er angitt er minimumstid og kan for enkelte temaer virke noe knapp.

Det anbefales å bruke mer tid enn det som er angitt. Noe av teorien kan flettes inn i den selvstendige sammenhengende kjøringen i del 3 der det er hensiktsmessig.

 Læringsmål
Deltakerne skal etter fullført ATV-kurs ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kunne kjøre på en måte som:

 • er sikker og gir god samhandling
 • tar hensyn til helse og trivsel, natur og miljø
 • og er i samsvar med gjeldende regelverk
 • Dette innebærer at deltakerne skal ha kjennskap til lover og forskrifter i forbindelse med bruk av ATV.
 • ha grunnleggende kunnskaper om kjøretøyet og førerens plikter
 • kunne utføre transport med ATV i ulike vær- og føreforhold.
 • Deltakerne skal også være i stand til å gjennomføre krevende kjøreoppdrag under vanskelige vær- og føreforhold
 • samt utføre enkelt vedlikehold av ATV
 • Deltakerne skal kunne kjøre trygt, miljøbevisst og selvstendig under varierte forhold.

Det henstilles derfor til hjelpekorpsene å legge forholdene til rette for at deltakerne sammen med andre etter endt kurs får trent jevnlig på de ulike momentene i kurset.
Mengdetrening er viktig!
Treningen må foregå etter avtale og i kontrollerte former!

 Undervisningsform
Teoretisk og praktisk undervisning inne og ute.

 Vurdering og bevis for godkjent kurs
Deltakernes innsats og kompetanse vil bli vurdert med bestått/ikke bestått.
Ved godkjent kurs utstedes kursbevis.

 SMITTESITUASJONEN

Kursdeltakere må selvsagt ikke være i konflikt med smittevernreglenes bestemmelser.

Kurset legger opp til at man i deler av kurset skal være 2 på hver ATV, men i lys av smittevernet kan dette kun gjennomføres for deltakere i samme kohort. Alle kursdeltakere må derfor ha tilgang på hver sin ATV dersom man ikke er i samme kohort.

Av hensyn til nye regler (dispensasjon fra Statens Vegvesen) må vi ha et antall godkjente ATV tilhengere (registrerte tilhengere for bruk på vei) som lovlig kan trekkes etter ATV og samtidig også brukes i terrenget. Alle deltakere må derfor oppgi i påmeldingen om de i tillegg til ATV også har ATV tilhenger.

Kurs/deltaker heftet er nylig revidert og må lastes ned av deltakere selv, og medbringes i kurset.

Kontakt: Tom Erik Dønnestad for mer informasjon: Tom.Erik.Donnestad@vennesla.kommune.no