Motivasjonsworkshop med Lasse Hamre

Ett Røde Kors! 2000 frivillige, 2000 selvstendige meninger, 2000 fasiter på hvordan ting skal gjøres. Hvordan går vi frem for å utnytte styrken og fellesskapet i ett Agder til beste for de som trenger

Dato: Lørdag 30.10
Tid: 13 - 16
Sted: Informasjon kommer
Foredragsholder: Lasse Hamre

Workshop der målet er å bygge Røde Kors-organisasjon på tvers av alle kjente og ukjent skillelinjer som finnes innen Agder.

Målgruppe: Alle som er med på kurshelgen. Lørdag etter lunsj håper vi mange har lyst å være med på en spennende og annerledes work-shop.

Lasse Hamre er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo. Han er en erfaren ekspert på prosesser for strategisk endring av organisasjoner og atferdsendring på individnivå. Gjennom karrieren har han blant annet jobbet som høgskolelektor på Krigsskolen, ledet Røde Kors Ungdom og vært medlem av Norges Røde Kors sentralstyre, og han synger fortsatt i Oslo fagottkor.