Besøkstjenesten - Ensomhet og mental helse hos eldre etter pandemien.

Betydning av frivillighets rolle for inkludering i meningsfull hverdagsliv. Hvor ligger de største utfordringer og behovet fremover?’

Dato: Lørdag 30.10
Tid: 9 - 10
Rom: Informasjon kommer
Kursholder: Olga Espegren, leder i utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Betydning av frivillighetens rolle for inkludering i et meningsfullt hverdagsliv. Hvor ligger de største utfordringene og behovene fremover?’

Dette er foredraget er del av et spesielt tilrettelagt program for besøkstjenesten lørdag 30. oktober.

Det starter kl 9.15 med ekstern foredrag fra leder i utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Olga Espegren med tema: Ensomhet og mental helse hos eldre etter pandemien. Betydning av frivillighets rolle for inkludering i meningsfull hverdagsliv. Hvor ligger de største utfordringer og behovet fremover?’
Etterpå holder Minnie en workshop om ensomhet og hvordan vi kan på best mulig måte til rette legge våre aktiviteter. Hvordan setter vi i gang en-til-en besøk med god beskyttelse av våre frivillige ?
Etter lunsj og felles foredrag for alle tilbyr vi enda en workshop rettet mot rekruttering. Etter ønske fra styre og alle LF ledere tilbyr vi konkret hjelp til å legge til rette lokal tilpasset rekruteringsmaterial pluss drøfting til andre samarbeidsarena rund rekruttering av både deltakere og frivillige, samarbeid med offentlig sektor og andre frivillige organisasjoner. Hva funker, hvor ligger utfordringer, hva kan distrikt hjelpe med.

Vi setter gjerne opp busstransport for en dags besøk på lørdag fra Aust- og Vestkanten som vi har gjort tidligere. Men da trenger vi beskjed om behovet deres og Ellen ber om tilbakemelding om det så raskt som mulig. Send beskjed til ellen.rekdal@redcross.no