Temakurs - Besøkstjenesten

Temakurset om Besøkstjenesten gir frivillige besøksvenner forståelse for Røde Kors sitt arbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner – spesielt dem som opplever ensomhet og sosial ekskludering.

Tidspunkt: Fredag 19 - 21
Rom: Blir annonsert senere
Kursholder: Brith Lillevannet

Temakurset skal heve kunnskapen til frivillige om hvordan det er å være en besøksvenn gjennom oppgaver og refleksjon om rollen, målgruppen og praktisk gjennomføring. Kurset skal forberede og motivere de frivillige til hva det innebærer å være en besøksvenn. 

Læringsmål 
Etter endt kurs har deltakeren: 

  • fått kunnskap om hva som inngår i rollen som besøksvenn, og blitt bevisst sine ressurser som kan hjelpe en i rollen som besøksvenn.
  • fått kunnskap om hvem som ønsker besøk og hvilke utfordringer somligger i møte med mennesker i sårbare livssituasjoner
  • fått kunnskap om hvor besøkene foregårog hva de kan brukebesøkstiden til 
  • fått kunnskap om praktisk informasjon, derav instruksene for Besøkstjenesten og kontaktinformasjon
  • fått kunnskap om hva som skjer etter endt kurs, veien videre og oppfølging av den frivillige
  • fått kunnskap om historien til Besøkstjenesten og hvordan denne aktiviteten ble dannet og hvordan den har utviklet seg gjennom mer enn 60 år

Målgruppe: Nye frivillige som ønsker være med i en besøkstjeneste aktivitet 
Krav: Ingen formelle krav, men grunnopplæring i Røde Kors er en fordel